TORAKAL ÇIKIŞ SENDROMU

TORAKAL ÇIKIŞ SENDROMU

Torakal çıkış sendromu, genellikle boyun, omuz ve kolda ağrı yakınmalarına neden olan ve bu bölgelerin ağrıları ile başvuran hastalarda akla en son gelen bir hastalıktır.

Torakal çıkış sendromu (TÇS ) ismini köprücük kemiği ile 1. kaburganın arasındaki boşluktan alır. Bu dar geçiş yolu kola giden ana damarlar, ana sinirler ve bazı adeleler tarafından doldurulur. Ana damarlar göğüs kafesinden, ana sinirler omurdan ayrılırlar. Bu dar geçişi kullanarak koltuk altından kola doğru devam ederler. TÇS, bu aralıkta veya çıkışında damar ve/veya sinirlerin basıya uğraması sonucu çıkan rahatsızlıkların bütününe verilen addır.

TÇS yaralanma, hastalık veya doğuştan anomaliler nedeniyle olabilir. Kötü duruş pozisyonu, şişmanlık bu hastalık belirtilerini belirginleştirir.  Kadınlarda servikal kosta, erkeklerden üç kat daha fazla görülür ve %50 olasılıkla bilateraldir. Eşlik eden kosta anomalileri de sıktır .TÇS de bası üç çeşittir ve ayrı ayrı ve birlikte görülebilir. Kompresyon (bası) çeşitleri şunlardır: 1) vasküler bası, 2) nörolojik bası ve 3) nörovasküler bası.

Torakal Çıkış Sendromu Belirtileri:

Semptomatik torasik çıkış sendromu olan hastalarda, boyun ve kol ağrıları, elde parestezi ve bunların, kolun yukarı kalkması, uzanma ve ağırlık taşıma ile artması mevcuttur. Boyunda, kolda ve elde kavrama zayıflığı, hareket kısıtlılığı, kol ağrısı, şişlik ya da anlam verilemeyen kızarıklık, boyun ağrısı ,his kaybı gibi belirtileri vardır.

Doktorunuz TÇS düşündüğü anda bir seri test içeren muayenenizi yapacaktır.

Fizik Muayene de yapılan bir takım testlere ek olarak ;röntgen, MR , EMG (sinir fonksiyonlarını inceleyen bir test), Dopler (damarları görüntüleyen ultrosonografik bir tetkik) gibi inceleme tetkikleri ile hastalığın ciddiyet derecesini belirleyebilirler.

Torakal Çıkış Sendromu Tedavisi

Non-steroid anti-inflamatuvar (NSAİ) ilaçlar, aktivite kısıtlanması, lokal enjeksiyonlar, fizik tedavidir. (postür düzeltme, omuz güçlendirme, trapez, periskapular adaleler, yüzükoyun yatma). Tanısı konmuş hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) ağrıyı arttırabilir; bu durumda tedavi sonlandırılmalıdır. FTR sonrası semptomların %10–20 hastada arttığı bildirilmiştir.

Cerrahi Tedavi: Cerrahi Girişimler Aksiller girişim (kot eksizyonu), servikal girişim (kot, bağ, kas basısı varlığında), aksiller + servikal girişim, supra-infraklaviküler girişimdir; ayrıca, transtorasik girişim, posterior girişim, transklaviküler yaklaşım tanımlanmıştır.Uygulanan yöntemler ise; skalenotomi, skalenektomi, fibrotik bant eksizyonu, klavilektomi, pektoralis minör gevşetme, servikal kot rezeksiyonu, korakoklaviküler bağ eksizyonudur. Amaç, nörovasküler yapılara olan basıyı ortadan kaldırmaktır.

Hastanemiz El Cerrahisi ve Ortopedi Travmatoloji Kliniğinden detaylı bilgi alabilirsiniz