Holep Tedavisi

Holep Tedavisi

Holep (HolmiumLaserEnucleation of theProstate)

PROSTAT AMELİYATININ GÖZDESİ:  HOLEP

HOLEP; Prostat ameliyatlarının güncel , modern , popüler, standart tedavilerinden biridir. Her geçen gün tercih edilme ve önerilme oranı ulusal ve uluslararası merkezlerde artmaktadır.

HOLEP ameliyatı klasik kapalı prostat ameliyatına (tur-p) alternatif olarak geliştirilmiş modern bir kapalı ameliyat tekniğidir. Bu kapalı teknikte hem “LAZER teknolojisinin en güncel özellikleri” kullanılmakta hem de prostat dokusunun bulunduğu yerden çıkarılma şekli değişmektedir. Bu ameliyat yönteminde de hastanede kısa bir süre (sıklıkla 1 gün) kalmanız gereklidir ve işlem anestezi altında yapılır. Klasik yöntemde olduğu gibi 1-3 gün sondalı kalmanız yine gerekecektir.

HOLEP KİMLERE YAPILIR?

Prostat ameliyatı gereken “tüm hastalarda” uygulanabilir. Ancak özellikle 80 gramdan büyük prostatı olanlarda ve kan sulandırıcı ilaç kullananlarda daha çok tercih edilmektedir.

KLASİK KAPALI PROSTAT AMELİYATINDAN FARKI NEDİR?

Klasik kapalı ameliyatta prostat “parça parça” kesilerek çıkartılırken; HOLEP yönteminde Prostat dokusu bulunduğu yerden “bir bütün halinde soyma yöntemiyle (ENÜKLEASYON) çıkarılarak” idrar kesesine atılır. Böylelikle olabilecek en az miktarda prostat dokusu kalmış olacaktır.

Klasik yöntemde kanama durdurma amacıyla elektrik akımı kullanılırken; “HOLEP yönteminde lazer enerjisi kullanılarak” doku hasarı yok denecek kadar az olur.

Klasik kapalı ameliyatlar 80 gramdan büyük prostatlarda da pek yapılamaz iken HOLEP yönteminde “80 gramdan büyük prostat dokuları bile kapalı yöntem” ile ameliyat edilebilir.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Açık cerrahi gerektirecek kadar büyük prostatı olanlarda da bu yöntemle kapalı ameliyat mümkün hale gelir. Klasik kapalı prostat ameliyatına göre daha az kanama oluşur. Daha çabuk iyileşme ve normal hayata dönüş sağlanır. Ameliyat sonrası prostat büyümesinin tekrarlama ihtimali çok daha azdır. Greenlight gibi lazer ameliyatlarından farklı olarak patoloji tanısı için doku alınabilir. Ameliyattan sonra PSA kan değerinde düşüş çok daha fazladır. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda diğer yöntemlere göre daha güvenlidir.

HOLEP AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Klasik kapalı prostat ameliyatında idrar yolunu kapatan prostat dokusu kazıma yapılarak parça parça çıkartılırken, HOLEP yönteminde ise prostat dokusu yapısına uygun olacak şekilde (daha anatomik) soyularak bir bütün halinde çıkarılmaktadır. Anestezi altında (belden veya uyutularak) penis ucundaki idrar deliğinden kameralı cihazla girilerek yapılan bir işlemdir. Prostat dokusu; prostatın etrafındaki koruyucu kılıf (kapsül) korunarak soyulmakta ve soyulan bu prostat dokusu bir bütün halinde idrar kesesi içine atılmaktadır. İdrar kesesine atılan bu prostat dokusu “morsellatör” denen cihazla kıyma haline getirilerek vücut dışına alınmaktadır. Kıyma şeklinde dışarı alınan prostat dokusu kanser varlığı açısından patolojik değerlendirme için doku laboratuvarına gönderilmektedir.

Ameliyatın bitiminde prostatın korunan kılıfının yeni idrar yolunu oluşturmak için toparlanması amacıyla sonda uygulanmaktadır. Bu sonda hastanın durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte sıklıkla 1-3 gün içerisinde çıkarılmaktadır. Kanama miktarı klasik yönteme göre çok daha az olmasına rağmen hastalarımızın ameliyattan sonraki süreçte idrar renginin açılması için bol su içmelerini öneriyoruz. Böylelikle hastaya rahatsızlık verecek pıhtıların oluşma ihtimali azalır. İyileşme sürecinin bir parçası olan bu pıhtılar kimi zaman 2-3 haftaya kadar uzayabilir.

Prostat ameliyatlarının tüm çeşitlerinde karşılaşılan enfeksiyon ihtimali, idrar kanalında darlık ve meninin idrar kesesine kaçması bu teknikte de hemen hemen benzer orandadır. Meninin idrar kesesine kaçması hasta açısından sağlığa zararlı bir durum değildir. Sadece çocuk sahibi olmak isteyenlerde bu durum problem olarak kabul edilebilir. Kapalı prostat ameliyatlarında olduğu gibi bu teknikte de cinsellikte önemli bir aşama olan; sertleşme bozukluğu beklenmez. Hastanın ameliyattan önceki sertleşme performansı nasıl ise, aynı şekilde devam etmesi beklenir. İdrar kaçırma problemi oluşabilir ve sıklıkla ameliyattan kısa bir süre sonra genellikle düzelir.

Hastalarımıza tüm branşlarda modern ve popüler tedavileri uygulamaktayız. Aynı şekilde ülkemizde sınırlı sayıda merkezde yapılan HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı; hastanemizde deneyimli ekibimiz tarafından da yapılmaktadır.