DİZ VE KALÇA PROTEZİ AMELİYATLARINDA ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEM

DİZ VE KALÇA PROTEZİ AMELİYATLARINDA ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEM

Diz ve total kalça protezi ameliyatlarında robotik cerrahi, cerrahi işlemleri planlama ve gerçekleştirme süreçlerinde robotik sistemlerin kullanıldığı bir teknolojidir. Bu teknolojierrahların daha hassas ve kişiselleştirilmiş müdahaleler yapmalarına olanak sağlar. Hastanın anatomik yapısını 3 boyutlu tomografi çekimleri sonucunda  değerlendirerek kişye özgün en uygun protezin seçilmesin ve yerleştirme sürecini hem ameliyat öncesinde planlama hem de ameliyat içerisinde kontrol etme ye olanak verir. Robotik kollar yardımı ve infrared alıcılar sayesinde kusursuz kemik kesileri yapılırken bağ dengeside doğal dize en yakın pozisyonda gerçekleştirilir. Robotik cerrahi, diz ve kalça protez ameliyatlarında daha doğru pozisyonlama, daha az yumuşak doku hasarı  ve daha hızlı iyileşme sürecini gibi avantajlar sağlayarak hastaların sağlıklarına çok hızlı kavuşmalarını sağlar.

 

Özel Hayat Hastanesi  Diz ve Kalça Protezinde Robotik Cerrahi Dönemi

Özel Hayat Hastanesi diz ve kalça cerrahisinde kullanılan robotik cerrahi  yöntemi ile (Ortopedi alanında bulunan en gelişmiş robot)  daha kolay, daha ağrısız, daha başarılı ve daha güvenilir çözümler sunuyor. Özel Hayat Hastanesinde kullanılan, uzay teknolojisi robotik cerrahi sayesinde dize ve kalçaya en uygun ve en anatomik protez uygulanabiliyor. Özel Hayat Hastanesi bünyesinde artroplasti konusunda çok geniş vaka tecrübesine sahip bir doçent olmak üzere 4 ortopedi uzmanı robotik cerrahi ameliyatlarını yapabilmektedir.

Robotik Cerrahi ile Ortopedi de İdeal Sonuç

Robot destekli cerrahi, günümüzde kullandığımız robotik ortopedi girişimlerinin temelini oluşturuyor. Temel hedef, hastanın bilgisayarlı tomografi ile kemik anatomisinin sanal 3 boyutlu modelini oluşturmak, girişimini planlamak ve hatta sanal uygulamasını bu model üzerinden yapmaktır. Böylelikle girişim öncesi yapılacak ideal planlama ile hastaya ideal sonucu sunmak mümkündür.

Robotik cerrahi ile protez ameliyatı uygulanması; klasik ameliyatlara kıyasla; Diz ve kalça protezi operasyonları sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerine daha hızlı ve sağlıklı olarak geri dönebilmesi, yürüme, merdiven çıkma, araba kullanma gibi fonksiyonlarını hızla kazanabilmesi sağlanmaktadır.

 

Diz ve Kalça Protezinde Robotik Cerrahinin Avantajları Nedir?

Eklem protezi ameliyatları için geliştirilmiş cerrahi robot sistemidir. Bilgisayara bağlı çalışan robotik bir koldan oluşur. Robotik cerrahi, cerrahların hastalara kendi özel tanı ve anatomilerine dayanarak, kişiselleştirilmiş bir cerrahi deneyim sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

MAKOplasty Yöntemi ile Daha Yüksek Memnuniyet

Sistem tüm dünyada yaygınlığını sürekli arttırmakta ve sürekli gelişimini sürdürmektedir. Yakın zamanda dünya genelinde bu sistem ile yapılan ameliyat sayısı 1 Milyon’u geçmiş durumda ve yaklaşık 34 ülkede 1500’den fazla robotik kol destekli ortopedik cerrahi sistemi aktif olarak kullanılmakta. 16 yıllık cerrahi tecrübe ile 300’den fazla klinik yayına ve 1300’den fazla patente sahiptir.

Sistem ile total kalça, total diz ve parsiyel diz olarak adlandırılan temel artoplasti ameliyatlarının tamamı uygulanabilirken sistem sürekli gelişimini sürdürdüğü için gelecekte ayak bileği, omuz, omurga cerrahileri kullanılabilme ihtimaline sahiptir.

Artroplasti ameliyatlarının başarısını belirleyen etkenler içinde en önemlileri kişiye özel uygun protez boyutunun belirlenmesi ve tam anatomik olarak protezin yerleştirilebilmesidir. MAKOplasty yöntemi ile cerrah, hastasına uygun ebatlardaki protezi ameliyat öncesinde seçebilir ve ameliyat sırasında bu protezi en düzgün şekilde yerleştirebilir.

Robotik Ameliyat Sırasında Robotik Kolla Ölçüm Nasıl Yapılır?

MAKOplasty yöntemi ile yapılan operasyonların çok önemli bir avantajı da, ameliyat sırasında canlı olarak alınan denge ve uzunluk verileridir. Ameliyat sırasında cerrah, robotik olarak yapılan ölçümlerle, diz protezinde bağ dengesini ve kalça protezinde de bacak boyu eşitlenmesini hatasız olarak gerçekleştirebilir.

MAKOplasty Yöntemi Öncesi Planlama 

İlk adım ameliyattan önce, diz veya kalça ekleminizin üç boyutlu sanal modelini geliştirmek için bilgisayarlı tomografi taraması yapmaktır. Doktorunuz sonuçları kemik yapınızı, eklem hizasını ve çevresindeki kemik ve yumuşak doku yapılarını değerlendirmek için kullanır. MAKOplasty mühendisleri de, cerrahınızla birlikte çalışarak, tomografi kesitleri üzerinden size özel yapılan planlama ile protezinizin en uygun boyutunu, yerleşimini ve hizasını belirleyerek cerrahi planı hazırlar. Bir nevi  operasyon öncesi sanal olarak ameliyatınız tamamlanmış olur.

Robotik Diz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Makoplasty robotunun çıkış noktası parsiyel diz protez ameliyatıdır. Bu tip protezlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmeleri için, yerleştirilecekleri alana üç boyutlu düzlemde tam olarak uyum sağlamaları gerekir. Standart uygulamada yapılan iki boyutlu kesiler ile bunun gerçekleştirilmesi imkansızdır. Protezin yerleştirileceği alanı keserek değil de hassas bir şekilde yontarak hazırlayan robotik yöntemle, protezin kemiğe tam uyumlu olarak konumlandırılması sağlanır. Geleneksel diz protezi ameliyatlarında protez parçalarının yerleştirilmesi için, standart kesi blokları rehber olarak kullanılmaktadır. Bu bloklar cerrah tarafından bazı anatomik referans noktaları gözetilerek kemiğin üzerine yerleştirilir. Bu işlem sırasında yapılacak birkaç milimetrik hatalar bile, protez parçalarının yerleşiminde tam uyumun sağlanmamasına neden olabilir. Sonuç olarak amaçlanan doğal eklem hareketi oluşamaz, ameliyat sonrası memnuniyetsizlik, erken aşınma ve gevşeme sorunları meydana gelebilir.

MAKOplasty yönteminde, protez parçalarının yerleştirilmesi için yapılacak kesilerde, geleneksel bloklar kullanılmaz. Robotik kol, cerrahınıza bu kesileri hatasız olarak yaptırır. Diz ekleminin doğal hareketinde, bağ yapısının düzgün olmasının büyük önemi vardır. Diz protezi ameliyatında, protezin yerleşimi kadar, bağ dengesinin de tam olarak sağlanması büyük önem taşır. Robotik protez ameliyatları sırasında Mako, cerrahınıza gerçek zamanlı veriler iletir. Bu veriler yardımıyla cerrahınız, yeni ekleminizin hareketini ve gerginliğini ameliyat sırasında sürekli olarak değerlendirebilir ve isterse cerrahi planınızı ayarlayarak mükemmel sonuca ulaşmaya çalışır. Böylece ameliyat sonrası yaşanabilecek denge sorunları, gevşeklik hissi ve tıkırdama gibi şikayetler önlenmiş olur.

Son dönemde, MAKOplasty® robot destekli total diz protezi ile geleneksel total diz protezi karşılaştırması üzerine yapılan bir bilimsel çalışmada, robotik protezlerde dört kat daha hassas ortalama kesim ve üç kat daha doğru implant yerleştirme olduğunu gösterilmiştir.

Kalça Protezi Ameliyatı

Kalça protezi; ‘Femoral stem’ denilen, uyluk kemiğinin içindeki kısım, bu bölüme adapte edilen baş kısmı, asetebular parça dediğimiz leğen kemiğinde yer alan kısım ve baş ile asetebular parça arasındaki ‘liner’ denilen ara yüzey olmak üzere dört parçadan oluşur. Dört parçalı bu sistemin sağlıklı olarak çalışabilmesi için parçaların ideal açılarda yerleştirilmesi şarttır. Ameliyat sırasında femoral kısmın konumlandırılması nispeten daha kolay yapılırken üç boyutlu bir planlamayı gerektiren asetebular bölüm cerrahları zorlar. Bu kısımda yapılacak hatalar protezin erken aşınmasına sebep olabileceği gibi kalçanın yerinden çıkmasına da neden olabilir.

Makoplasty robotu sayesinde protez parçalarını olması gereken açılarda kemiğin içine hatasız olarak yerleştirilebilir. Aynı dizde olduğu gibi ameliyat öncesi tomografi üzerinden yaptığımız planlama ile kişiye en uygun protez boyutunu saptayıp ameliyat sırasında belirlenen bu protezi kullanılır. En uygun açı ile kemiğe yerleşen protezin mükemmel uyumu çıkık sorununu da ortadan kaldırmış olur.

Robotik Protez Ameliyatı Sonrasında Hastayı Neler Bekliyor?

Robotik protez ameliyatı sonrası ayni gün, doktorlarınız eşliğinde fizyoterapistlerimiz hastalarımızı ayağa kaldırarak ilk adımlarını attırırlar. Uygulanan Multimodal analjezi protokolü yardımı ile en az ağrı ile ameliyat sonrası süreç tamamlanır. Hızlı ve etkili bir rehabilitasyon programı ile, genellikle birkaç gün hastanede kalan hastalar, evlerine çıkarlarken desteksiz olarak yataktan kalkma, tuvalete gitme ve ev içerisinde dolaşma kabiliyetine sahip olurlar.

MAKOplasty Sonrası Erken İyileşme

Minimal invasif cerrahi; ameliyatın daha küçük kesilerden yani normal dokulara daha az zarar verilerek yapılması anlamına gelir. Böylece ameliyat sonrası hastaların ağrıları daha az olur ve daha kolay hareketlenme sağlanabilir. Makoplasty yönteminde, standart cerrahilere göre normal dokulara daha az zarar verildiği için iyileşme süresi de daha kısa olur. Ameliyat sonrası daha az ağrı duyan hastalar doğal olarak daha az ağrı kesici ilaç kullanırlar ve böbrek ve karaciğer fonksiyonları da korunmuş olur. Hastanede kalma süreleri kısalır ve enfeksiyon gibi istenmeyen durumların oluşma riski de böylece azalmış olur. Hastalar daha kısa sürede aktif yaşantılarına dönebilirler.

MAKOplasty total diz ve kalça protezi için en iyi adaylar kimlerdir?
•    Eklem kıkırdaklarında aşınma, dizde şekil bozukluğu oluşumu, sıklıkla bacakların içe yönelerek ‘O’ şeklini alması
•    Kalça veya diz ekleminin içinde ve diz kapağının altında veya dışında özellikle aktivite ile oluşan ağrı, gece ağrısı ve uyku kalitesinde bozulma
•    Eklem hareketlerinde sertlik ve kısıtlılık, dizin tam olarak açılamaması ve kapanamaması
•    Yürüme bozukluğu, sağlıklı ve ağrısız yürüme mesafesinin kısalması, denge kaybı
•    Şikayetlerin dinlenme, kilo kaybı, fizik tedavi ve antienflamatuar ilaçlar gibi cerrahi olmayan tedavilere cevap vermemesi

MAKOplasty Yöntemi ile Yapılan Protezlerde Kullanım Ömrü Nedir?

Protez ameliyatları sonrasında protez ömrünü belirleyen en önemli faktör aşınmadır. Zaman içerisinde oluşan aşınma parçacıklarına karşı vücudun verdiği doğal cevap, protezi çevreleyen kemikte kayıplara ve protezde gevşemeye neden olur. Oluşan partiküller ne kadar fazla ise, gevşeme riski de o kadar artar.
Aşınmayı azaltmanın iki temel yolu, yüksek teknoloji ürünü kaliteli malzemeler kullanmak ve bu malzemeleri mükemmel uyumu yakalayacak şekilde yerleştirmektir. Doğal eklem yapısına ne kadar yakın bir protez yerleşimi sağlarsak, sürtünme de o derece azalır. Böylece aşınma süresi ve doğal olarak protez ömrü de uzamış olur.
MAKOplasty teknolojisi, hem kusursuz uyumu sağlayarak hem de protez kalitesini garanti ederek, elde edilebilecek en uzun ömürlü protezleri hastalarımıza sunmaktadır.

MAKOplasty Yönteminin Avantajları Nelerdir? 

 •  Ameliyat öncesi planlama ile en uygun protez boyutunun ve yerleşim yerlerinin tespit edilmesi
  •    Ameliyat esnasında geleneksel kesi bloklarını kullanmadan kemik kesimlerinin hatasız olarak tamamlanması
  •    Ameliyat sırasında canlı verilerle diz protezi ameliyatı için çok önemli olan eklem dengesinin mükemmel olarak sağlanması
  •    Elde edilen kusursuz uyum sayesinde daha iyi ve daha uzun performans gösteren eklem yapısı
  •    Dizdeki ve kalçadaki doğal hareket aralığının tam olarak onarılması
  •    Sağlıklı kemik ve dokuların maksimum korunması
  •    Ameliyat sonrası daha kısa hastanede kalma süresi ve daha hızlı rehabilitasyon
  •    Daha hızlı iyileşme ve aktif hayata dönüş

 

Bütün robotik sistemler aynı mıdır?

Robotik cerrahi için kullanılan farklı robotik sistemlerin özellikleri ve sonuçları aynı değildir. İlk kullanıma giren ve aktif robot olarak tanınan sistemlerde cerrahın kemik kesilerine olan katkısı acil kapatma düğmesi ile sınırlıdır. Bir kez kemik yapılar robota tanımlandıktan sonra bütün kesileri robot kendi başına yapar. Bu sistemler, istenmeyen yumuşak doku komplikasyonları nedeniyle günümüzde tercih edilmezler, ülkemizde de bu robotlar bulunmamaktadır. Yarı-aktif robotik sistemlerde robot planlanmış sınırlar dışına çıkmayı engeller ama kesiler cerrah tarafından yapılır. Ülkemizde bu grup robotlara örnek MAKO (Stryker) ve Navio (Smith & Nephew) sistemleridir. Son grupta ise pasif robotlar vardır, bu robotlar kesi kılavuzlarını istenen bölgeye getirir ancak herhangi bir sınırlama yapmaz, cerrah kesileri kendi istediği şekilde yapabilir. Ülkemizde pasif robotlara örnek Rosa (Zimmer Biomet) sistemidir.

Ülkemizde bulunan 3 robotik sistemin farklılıkları aşağıdaki gibidir.

Stryker MAKO sistemi

Ameliyat öncesinde her iki bacağın bilgisayarlı tomografisi çekilerek eklemin 3 boyutlu gerçek modeli üzerinde planlama yapılır. Bu model ameliyat sonrasında robota tanıtılarak kesiler yapılır. Haptik geri bildirim özelliği sayesinde robot tanımlanan sınırlara yaklaştıkça sesli ve mekanik uyarılar verir ve sınırların dışına çıkılmasına izin vermez. Total kalça, total diz ve kısmi diz için sistemleri vardır. Ameliyatın her aşamasında yumuşak doku dengesi kontrolü mümkündür.

Smith & Nephew Navio sistemi

Ameliyat öncesi planlama röntgen grafileri üzerinden yapılır, cerrahi sırasında belli noktalar robota tanıtılarak sanal bir diz modeli oluşturulur ve kesiler bu sanal model üzerinde yapılır. Robot istenen sınırların dışına çıktığında çalışmayı durdurur ancak haptik geribildirim yoktur. Total ve kısmi diz protezi sistemi vardır, kalça sistemi yoktur. Yumuşak doku dengesinin kontrolü mümkündür.
Zimmer Rosa sistemi

Ameliyat öncesi planlama röntgen grafileri üzerinden yapılır, cerrahi sırasında belli noktalar robota tanıtılarak sanal bir diz modeli oluşturulur ve kesiler bu sanal model üzerinde yapılır. Robot sadece kesi kılavuzunu uygun bölgeye getirir, kesi yapılmasında bir etkisi yoktur. Haptik geri bildirim ve sınırlama yoktur. Sadece total diz protezi için sistemi vardır.

ÖZEL HAYAT HASTANESİNDE STRAYKER MAKO SİSTEMİ İLE ROBOTİK CERRAHİ AMELİYATLARI YAPILMAKTADIR.