Site Dili : TR | EN
MENU

Meme Kanseri

Meme Kanseri Belirtileri;

Meme kanseri genellikle erken evrede belirti vermez. Bu evrede ancak yapılan taramalarla teşhise gidilir.(bu belirtiler sadece kanserde olur kuralı yoktur.)-meme ve koltukaltında kitle-memenin şekil ya da ebadında değişiklik-meme cildinde çekilme-meme başı çöküklüğü-meme başı akıntısı-meme cildinde kızarıklık,bombeleşme ya da gözeneklerde belirginleşme (portakal kabuğu görünümü).

TeşhisÖykü:

Hastanın yakınmalarının süresi,sıklığı,yandaş hastalıklar,aile öyküsü gibi risk faktörlerinin değerlendirmesi yapılır.Fizik muayene:Doktor tarafından yapılan detaylı meme,koltukaltı muayenesi ve diğer sistemlerin muayenesini içerir.

Mammografi :

Hastanın yaşı, gebelik durumu gibi durumlara bağlı olarak istenecek öncelikli tetkiktir.Memenin içinin X-ışını ile görüntülenmesidir.Henüz ele gelmeyecek kadar küçük kitleleri gösterebilir.Yine memedeki mikrokalsifikasyon olarak adlandırılan ve bazen erken kanser belirtisi olabilen oluşumlar mammografide gösterilir.Bu yüzden 40 yaşına gelmiş tüm kadınların 1-2 yılda bir, daha genç ancak meme kanseri için risk taşıyan kadınların ise doktorları ile belirleyecekleri bir programa göre, henüz şikayetleri yok iken tarama amaçlı mammografi çektirmeleri önerilir.Verilecek radyasyon dozu meme kanseri riskini artırmaz.Ultrasonografi:Muayene ve mammografik incelemeye tamamlayıcı olarak yapılır özellikle genç yaş gurubunda sıklıkla başvurulan bir tetkiktir.Kitlenin karakteristiklerini ve koltukaltı lenf bezesi değerlendirmesinde yararlanılır.

Magnetik Rezonans Görüntüleme: Bugünün verileriyle rutin kullanımı olmayan özel durumlarda başvurulan memenin detaylı anatomisini ve normal-anormal doku ayrımını yüksek doğruluk oranı ile saptayabilen bir görüntüleme yöntemidir.Biyopsi :Çeşitli yöntemlerle tümörden örnek alınmasıdır.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi:

Zaman zaman başvulan pratik bir yöntemdir.Bazı merkezler bu yöntemle konulan kanser tanısını yeterli bulmayıp başka yöntemlerle tanıyı doğrulamayı önerir.Kalın iğne biyopsisi (Tru-cut biyopsi,core biyopsi):Daha çok miktarda doku alındığı için detaylı incelemeye olanak verir.Tanısal değeri ameliyatla alınan biyopsiye eşdeğerdedir ancak özellikle küçük kitleler ve göğüs duvarına yakın olan bölgelerde belirli bir deneyim gerektirir.İnsizyonel biyopsi:Cerrahi yöntemle tümörden bir parça çıkarılmasıdır.Nadiren başvurulan bir yöntemdir.

Eksizyonel biyopsi:

Cerrahi yöntemle tümörün çıkartılmasıdır.Pek kullanılmaz.Doğru gerekçe ile yapılmazsa daha sonra yapılacak kanser ameliyatını olumsuz etkileyebilir.Kalın iğne biyopsisi birçok hasta için daha uygun bir yöntemdir.Patolojik inceleme:Hangi yöntemle olursa olsun alınan parçaların çeşitli metodlarla boyanarak mikroskopik olarak incelenmesidir.Kesin tanı bu incelemeyle konulur.