Psikolog

Psikolog

Psikolog, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen ve anlamaya çalışan bir uzmandır. Psikologlar, bireylerin zihinsel sağlığı, duygusal iyilik hali, ilişkileri, iş performansı ve genel yaşam kalitesi gibi konular üzerinde çalışırlar.

Psikologlar Hangi Alanlarla İlgilenir?

Psikologlar, genellikle ruh sağlığıyla ilgili olan çeşitli sorunlara odaklanırlar ve bu sorunlara çözüm bulmaya çalışırlar.

Depresyon: Depresyon, genellikle üzüntü, umutsuzluk ve ilgi kaybı gibi belirtilerle karakterize olan yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. Depresyon, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir ve tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir.

Anksiyete Bozuklukları: Anksiyete bozuklukları, aşırı endişe, korku ve gerginlik gibi duygusal tepkilerle karakterizedir. Panik ataklar, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve sosyal anksiyete bozukluğu gibi çeşitli türleri vardır.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): OKB, kişinin tekrarlayan düşünceleri (obsesyonlar) veya tekrarlayan davranışları (kompulsiyonlar) nedeniyle günlük yaşamını etkileyen bir durumdur.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): TSSB, ciddi bir travma veya stres sonrasında ortaya çıkan belirtilerle karakterizedir. Bu belirtiler arasında kabuslar, flaşbackler, kaçınma ve aşırı uyarılma yer alabilir.

Kişilik Bozuklukları: Kişilik bozuklukları, kişinin düşünce tarzı, duygusal tepkileri ve ilişki şekillerinde sürekli ve esaslı bir sapma olarak tanımlanır. Borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu gibi çeşitli türleri vardır.

Yeme Bozuklukları: Yeme bozuklukları, beslenme alışkanlıklarında anormal davranışları içeren hastalıklardır. Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve binge eating disorder (aşırı yeme bozukluğu) gibi türleri vardır.

Bağımlılıklar: Bağımlılık, alkol, uyuşturucu veya belirli bir davranış (örneğin, kumar oynamak) gibi bir maddeye veya aktiviteye aşırı derecede bağımlı olmayı ifade eder.

Cinsel İşlev Bozuklukları: Cinsel işlev bozuklukları, cinsel istek, uyarılma, orgazm veya tatmindeki sorunları içeren bir grup durumu kapsar.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi: Çocuk ve ergen psikolojisi, çocuklarda ve gençlerde görülen psikolojik sorunları ve gelişimsel zorlukları ele alır. Davranış sorunları, öğrenme güçlükleri ve aile içi sorunlar bu kapsamda değerlendirilir.

Stres: Stres, bir kişinin yaşamındaki zorluklarla başa çıkmak için kullandığı doğal bir tepkidir. Ancak, sürekli stresin olduğu durumlarda, bu durum fiziksel ve duygusal sağlığı olumsuz etkileyebilir.

İlişki Sorunları: İlişki sorunları, partnerler arasındaki iletişim eksikliği, güvensizlik, çatışma ve uyumsuzluklar gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Özsaygı ve Benlik Saygısı Sorunları: Özsaygı ve benlik saygısı sorunları, kişinin kendine olan inancı ve değerlendirmesi ile ilgilidir. Bu tür sorunlar, kişinin kendine güvenini sarsabilir ve sosyal ilişkilerini etkileyebilir.

İletişim Sorunları: İletişim sorunları, insanların duygularını ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etmekte zorlanmaları durumunda ortaya çıkabilir.

Öfke Kontrolü Sorunları: Öfke kontrolü sorunları, kişinin öfke duygularını kontrol etmekte güçlük çektiği durumları ifade eder.

Endişe, Kaygı: Endişe ve kaygı, kişinin gelecekle ilgili belirsizliklerden veya tehditlerden duyduğu aşırı endişe ve korku duygularıdır.

Duygusal Problemler: Duygusal problemler, kişinin duygularını tanımlama, ifade etme ve düzenleme konusunda zorluk yaşadığı durumları ifade eder.

Acı, Yas ve Kayıp: Acı, yas ve kayıp duyguları, sevdiklerini kaybetmenin getirdiği doğal duygulardır ve kişinin bu duygularla başa çıkmasına yardımcı olmak için psikolojik destek gerekebilir.

Bölüm Doktorlarımız

Klnk. Psk. Eda Demirtaş

This Widget Just Use For Single Doctor Only! Doktor Bilgileri: 2018 yılında Fatih Sultan Mehmet…

Klnk. Psk. Melike Yücel

This Widget Just Use For Single Doctor Only! Doktor Bilgileri: Acıbadem Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi…