Site Dili : TR | EN
MENU

Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavileri

İdrar kaçırma toplumda çok sık olarak görülen, her yaştan erkek, kadın ve çocuğun yaşayabileceği bir sağlık problemidir. İdrar kaçırmayı “normal” olarak değerlendirmek veya yaşlılığın beklenen bir sonucu olarak kabul etmek doğru bir yaklaşım değildir ve bu problemi “birlikte yaşamanın kabul edilmesi gerektiği bir durum” olarak görmek tedavinin gecikmesine neden olabilir. Aslında çoğu zaman uygun tedavi ile kaçırmanın azaltılması veya ortadan kaldırılması mümkündür.

İdrar kaçırma milyonlarca kadını etkileyen bir problemdir. Kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma tipleri olan sıkışma (urge) ve stres tip idrar kaçırma hakkında genel bilgiler içermektedir.

İDRAR KAÇIRMA TİPLERİ

1- SIKIŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA: Ani, engellenemeyen idrar hissi ile birlikte tuvalete yetişemeden olan idrar kaçırma tipidir. Sıkışma tip idrar kaçırmanın en sık tetikleyicileri eve girerken kapıyı açmak, soğukta dışarı çıkmak, sifonu çekmek veya elleri yıkamaktır.

2- STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA: idrar kaçırmanın bu tipinde stres ile kastedilen ani karın içi basınç artışıdır. Yani öksürmek, hapşırmak, ıkınmak veya gülmek gibi karın içi basıncını arttıran durumlarda idrar yolu çevresini saran kas ve dokuların üretra (idrar yolu) çevresinde doğru bir şekilde destek sağlayamadığı için gelişen idrar kaçırma tipidir. Özellikle doğum yapan kadınlarda sık görülür.

3- KARIŞIK TİP İDRAR KAÇIRMA: Sıkışma ve stres tipi idrar kaçırmanın birlikte görülmesidir.

TANI

Hastalar sıklıkla bu problemlerini dile getirmekten utanmakta veya çekinmektedirler. İdrar kaçırmayı hiçbir yaşta normal olarak kabul etmemek belki de tanı ve tedavideki en önemli adımdır. Çünkü özel egzersizler ve ilaçlar ile sıklıkla tedavisi mümkündür. Tanıda bazı özel idrar testleri, işeme günlüğü ve yerine göre ürodinami adı verilen idrar yollarının basınç ölçümleri kullanılmaktadır.

TEDAVİ

1- SIKIŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ:

  • Kafeinli içecekler, soda, alkol, baharatlı ve asitli yemeklerden uzak durulması önerilir.
  • Mesane (idrar torbası) jimnastiği: çeşitli teknikler ile idrar torbasında daha fazla miktarda idrarın daha uzun süreli tutulması öğretilir. İdrar torbasının kapasitesi arttırılır.
  • Kabızlığın önlenmesi:
  • İlaç tedavisi: yukarıdaki genel önlemler ile idrar kaçırmanın önüne gecelemezse ilaç tedavisine geçilir.
  • Botoxenjeksiyonu:
  • Elektrik stimülasyonu:

2- STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ:

  • Pelvik kas egzersizleri:
  • Cerrahi tedaviler: stres tipi idrar kaçırmada en yüksek başarıya sahip tedavi yöntemi cerrahi tedavilerdir. Çok farklı cerrahi tedavi yöntemleri mevcuttur. En sık kullanılan yöntem askı ameliyatlarıdır. Komplikasyon oranı düşük başarı şansı yüksektir.