Site Dili : TR | EN
MENU

İLİŞKİLER VE EVLİLİK ÜZERİNE


İlişkilerde kıskançlık nedir?
Kıskançlık karmaşık bir psikolojik süreçtir. Bir kişiyle aramızdaki ilişki, üçüncü bir kişi tarafından tehdit edildiğinde, yani var olan ilişkiye yönelik algılanan bir tehdit söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Yani kişiler arası bir durumdan doğar. 
Kıskançlık, erkek ve kadın da farklı mıdır?
Kıskançlık cinslere göre değişir. Kadınlarda kıskançlık bir ilişkiye bağımlılıkla yani yerine koyabileceği bir ilişki bulma güçlüğü düşüncesinden kaynaklanır. Kıskanç erkekler ise, öz değerlendirme bağımlılığına yani partnerlerinin üçüncü kişiye ilgi duymasını, kendilerinin değersiz olarak yargılandığı anlamını çıkaran kişilerdir. 
Bir ilişkinin devamlılığını neler etkiler?
Kuşkusuz her ilişkinin dinamiği farklı etmenleri devreye sokmaktadır. Her bireyin kendi geçmiş ve deneyimleri boyunca şekillendirdiği ilişkiye girme ve ilişkiyi sürdürme tarzı ve bu tarzın diğerinin tarzıyla uyuşma düzeyi ilişkinin kaderini etkilemektedir. 
İlişkinin devamı veya sona ermesinde, kişilerin bu ilişkiye yatırımları da önemli görünmektedir. Partnerlerin ilişkiye yatırımları arttıkça, ilişkilerdeki süreklilik de artıyor.
İlişkilerde ayrılma ya da kopmaya götüren temel nedenleri sayacak olursak;
İlişkinin denk olmayan ilişki olarak algılanması
İlişkinin (ya da evliliğin)duygusal yoğunluğunu yitirmesi
Düzeyler ve zevkler arasındaki farklar
Erkek partnerin güç ihtiyacı (erkeğin mevcut ilişkiden tatmin olmayıp yeni keşiflere yönelmesi)
Kişiler,  ilişki ya da evliliklerinde ödedikleri bedelin fazla, ödülün azaldığını düşünmeye başladıklarında ilişkiden uzaklaşırlar. Buna göre bir ilişkide, tarafların birbirine doyum sağlaması ve ilişkiden aldıkları doyumun, yani ödüllerin, ilişki için ödedikleri bedelden daha yüksek olması koşuluna bağlı olarak sürer veya kesilir.
Evliliklerde eşler her zaman birlikte mi zaman geçirmeliler, 
Eşlerin evlenmeden önce olduğu gibi arkadaşları, hobileri ya da bireysel keyif aldıkları etkinlikleri evlendikten sonrada olabilir.  Evlendikten sonrada bunları yapmak evliliği olumsuz değil olumlu etkiler çünkü bu durum kişisel enerji depomuzu doldurur. Fakat bu etkinliklerin” biz enerji deposu”  yani her iki eşin birlikte keyif alarak yaptıkları etkinliklerinin de önüne geçmemesi gerekir  ve evliliğe uyumlandırılmalıdır. 
Evlilikte kimi çiftlerin mutlu kimilerinin mutsuz olma nedenleri nelerdir.
Evlilikte mutlu çiftleri diğerlerinden ayıran temel özellikler; iletişim, hakça iş bölümü ve eşlerin birlikte karar vermesidir.
İletişim: iletişim yeteneği bir ilişkinin korunmasında önemli bir güçtür. Zira evlilikte çiftler arası iletişim eksikliği, doyumu azaltıcı bir etkide bulunmaktadır.
Hakça iş bölümü: eşlerin, ev işlerini yürütürken denklik veya hakaniyet duygusu taşımaları doyumu arttırıcı bir etkide bulunmaktadır. Yük paylaşımında haksızlık duygusu, farklı doyum kaynakları aramaya yöneltmektedir.
Karar vermede eşitlik: mutlu evliliklerde eşler, karar verme gücünü paylaşmaktadır.