Site Dili : TR | EN
MENU

Prof. Dr. Ahmet Işık

Prof. Dr. Ahmet Işık

Romatoloji UzmanıEğitim : Atatürk Üniversitesi
Yabancı Dil            
: İngilizce

Özgeçmiş:

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Fırat Üniversitesi’nde İç  Hastalıkları, Ege Üniversitesi’nde Romatoloji Uzmanlığını almıştır. Ege Üniversitesi’nde Doçentlik, Fırat Üniversitesi’nde Profesörlük unvanlarını almıştır. Halen Hayat Hastanesi’nde Romatoloji uzmanı olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları:  

Romatolojik Hastalıklardır. Bağ dokusu hastalıkları ( ROMATOİD ARTRİT, SKLERODERMA, SİSTEMİK LUPUS, SJÖGREN SENDROMU, DERMATOMİYOZİT/ POLİMİYOZİT), Spondilartropatiler (ANKİLOZAN SPONDİLİT, ENTEROPATİK ARTRİTLER, REAKTİF ARTRİT, PSORİATİK ARTRİT), Vaskülitler (BEHÇET HASTALIĞI, TAKAYASU ARTERİTİ,  LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİTLER, CHURG-STRAUS SNDROMU VE DİĞER PRİMER VE SEKONDER VASKÜLİTLER), Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), Yaygın Ağrı Sendromları (FİBROMİYALJİ vb.), SARKOİDOZ, OSTEOPOROZ ve diğer romatolojik hastalıklardır.

ROMOTOLOJİNİN UĞRAŞ ALANINA GİREN HASTALIKLAR:
-BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI (ROMATOİD ARTRİT, SİSTEMİK LUPUS, ANTİFOSFOLİPİDE SEBNDROMU, SKLERODERMA ve İLGİLİ FİBROTİK HASTALIKLAR, İNFLAMATUAR MİYOPATİLER, SJÖGREN SENDROMU, TEKRARLAYAN POLİKONDRİTLER),
-AKUT ROMATİZMAL ATEŞ,
-VASKÜLİTLER (BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTLERİ, NEKROTİZAN GRANÜLOMATÖZ VASKÜLİTLER, POLİARTERİT NODOZA/PAN, DİĞER VASKÜLİTLER),
-BEHÇET HASTALIĞI,
-SPONDİLARTRİTLER (ANKİLOZAN SPONDİLİT, REAKTİF ARTRİTLER ve REİTER SENDROMU, PSORİATİK ARTRİT, ENTEROPATİK ARTRİTLER, BELİRENEMEYEN SPONDİLARTRİTLER),
-AİLESEL AKDEDENİZ ATEŞİ (FMF),
-ENFEKSİYÖZ ARTRİTLER,
-METABOLİK BOZUKLUKLARA BAĞLI ARTROPATİLER (GUT, OSTEOPOROZ, OSTEOMALAZİ, KEMİĞİN PAGET HASTALIĞI, OKRONOZ, ROMATİZMAL SENDROMLARA NEDEN OLAN HEREDİTER VE DOĞUŞTAN METABOLİZMA HASTALIKLARI),
-OSTEOARTRİT,
-YAYGIN AĞRI SENDROMLARI (YUMUŞAK DOKU ROMATİZMASI ve DİĞERLERİ),
-ROMATOLOJİK YAKINMALARA NEDEN OLAN ÇEŞİTLİ PATOLOJİLER (SARKOİDOZ, AMİLOİDOZ, OSTEONEKROZ, EKLEM ve SİNOVİUMUN BENİGN ve MALİGN TÜMÖRLERİ),
-ÇEŞİTLİ SİSTEM HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN ROMATOLOJİK SORUNLAR (MALİGNİTELER, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ, ENDOKRİN PATOLOJİLER, HEMATOLOJİK PATOLOJİLER, PRİMER İMMÜN YETMEZLİK SENDROMLARI),
-GEBELİK VE ROMATİZMAL HASTALIKLAR


MAKALELER

Uluslararası Makaleler:


1- Predictive value of C-reactive protein in patients with unstable angina pectoris undergoing coronary artery stent implantation.
Karaca I, Aydin K, Yavuzkir M, Ilkay E, Akbulut M, Isik A, Arslan N.
J Int Med Res. 2005 Jul-Aug;33(4):389-96.
2- Paraoxonase and arylesterase levels in rheumatoid arthritis.
Isik A, Koca SS, Ustundag B, Celik H, Yildirim A.
Clin Rheumatol. 2007 Mar;26(3):342-8.
3- Anxiety and depression in patients with rheumatoid arthritis.
Isik A, Koca SS, Ozturk A, Mermi O.
Clin Rheumatol. 2007 Jun;26(6):872-8.
4- Effect of diltiazem and metoprolol on left atrial appendix functions in patients with nonvalvular chronic atrial fibrillation.
Karaca I, Coşkun N, Yavuzkir M, Ilkay E, Dağli N, Işik A, Balin M, Akbulut M, Arslan N.
Anadolu Kardiyol Derg. 2007 Mar;7(1):37-41.
5- Decreased total antioxidant response and increased oxidative stress in Behcet's disease.
Isik A, Koca SS, Ustundag B, Selek S.
Tohoku J Exp Med. 2007 Jun;212(2):133-41.
6- B-type natriuretic peptide level in the diagnosis of asymptomatic diastolic dysfunction.
Karaca I, Gülcü E, Yavuzkir M, Dağli N, Ilkay E, Ozbay Y, Işik A, Arslan N.
Anadolu Kardiyol Derg. 2007 Sep;7(3):262-7.
7- Effect of ongoing inflammation in rheumatoid arthritis on P-wave dispersion.
Yavuzkir M, Ozturk A, Dagli N, Koca S, Karaca I, Balin M, Işik A.
J Int Med Res. 2007 Nov-Dec;35(6):796-802.
8- Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in rheumatoid arthritis and Behçet's disease.
Koca SS, Akbulut H, Dag S, Artas H, Isik A.
Tohoku J Exp Med. 2007 Dec;213(4):297-304.
9- Effectiveness of etanercept in bleomycin-induced experimental scleroderma.
Koca SS, Isik A, Ozercan IH, Ustundag B, Evren B, Metin K.
Rheumatology (Oxford). 2008 Feb;47(2):172-5.
10- Serum pro-hepcidin levels in rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus.
Koca SS, Isik A, Ustundag B, Metin K, Aksoy K.
Inflammation. 2008 Jun;31(3):146-53.
11- Hepatoprotective effect of infliximab, an anti-TNF-alpha agent, on carbon tetrachloride-induced hepatic fibrosis.
Bahcecioglu IH, Koca SS, Poyrazoglu OK, Yalniz M, Ozercan IH, Ustundag B, Sahin K, Dagli AF, Isik A.
Inflammation. 2008 Aug;31(4):215-21.
12- Serum prohepcidin level in Behçet’s disease
Koca SS, Ateş O, Üstündağ B, Çeliker Ü, Özgen M, Işık A
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28:601-605
13- Ghrelin and obestatin levels in rheumatoid arthritis.
Koca SS, Ozgen M, Aydin S, Dag S, Evren B, Isik A.
Inflammation. 2008 Oct;31(5):329-35.
14- Insulin resistance is related with oxidative stress in systemic lupus erythematosus.
Koca SS, Karaca I, Yavuzkir MF, Dağli N, Ozgen M, Ustündağ B, Işik A.
Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Feb;9(1):23-8.
15- Prevalence and significance of MEFV gene mutations in a cohort of patients with rheumatoid arthritis.
Koca SS, Etem EO, Isik B, Yuce H, Ozgen M, Dag MS, Isik A.
Joint Bone Spine. 2010 Jan;77(1):32-5.
16- Serum adiponectin and vaspin levels in rheumatoid arthritis.
Ozgen M, Koca SS, Dagli N, Balin M, Ustundag B, Isik A.
Arch Med Res. 2010 Aug;41(6):457-63.
17- Ghrelin gene polymorphisms in rheumatoid arthritis.
Ozgen M, Koca SS, Etem EO, Yuce H, Aydin S, Isik A.
Joint Bone Spine. 2011 Jul;78(4):368-73.
18- Visfatin levels and intima-media thicknesses in rheumatic diseases.
Ozgen M, Koca SS, Aksoy K, Dagli N, Ustundag B, Isik A.
Clin Rheumatol. 2011 Jun;30(6):757-63.
19- Serum salusin-alpha level in rheumatoid arthritis.
Ozgen M, Koca SS, Dagli N, Balin M, Ustundag B, Isik A.
Regul Pept. 2011 Feb 25;167(1):125-8.
20- Serum adiponectin and vaspin levels in systemic sclerosis
Ozgen M, Koca SS, Isik B, Gundogdu B, Ustundag B, Isik A
Turk J Biochem, 2011; 36 (1) ; 35-42
21- Proteasome Inhibition Prevents Development of Experimental Dermal Fibrosis.
Koca SS, Ozgen M, Dagli F, Tuzcu M, Ozercan IH, Sahin K, Isik A.
Inflammation. 2011 Sep 1. [Epub ahead of print]
22- Mycophenolate mofetil and daclizumab targeting T lymphocytes in bleomycin-induced experimental scleroderma.
Ozgen M, Koca SS, Dagli AF, Gundogdu B, Ustundag B, Isik A.
Clin Exp Dermatol. 2012 Jan;37(1):48-54. doi: 10.1111/j.1365-2230.2011.04201.x.
23- Short term reduction of left ventricular mass in primary hypertrophic cardiomyopathy by octreotide injections.
Günal AI, Işik A, Celiker H, Eren O, Celebi H, Günal SY, Lüleci C.
Heart. 1996 Nov;76(5):418-21.
24- Necrotizing fasciitis resulting from Streptococcus pneumoniae in recently diagnosed systemic lupus erythematosus case: a case report.
Isik A, Koca SS.
Clin Rheumatol. 2007 Jun;26(6):999-1001.
25- Subclavian artery pseudoaneurysm in Behcet's disease.
Yildirim A, Isik A, Koca S.
Clin Rheumatol. 2007 Jul;26(7):1151-4.
26- Osteoporosis associated with gyrate atrophy: a case report.
Ahmet I, Serdar KS.
Doc Ophthalmol. 2006 Jul;113(1):61-4. Epub 2006 Aug 12.
27- Central retinal artery occlusion in an ANCA negative Churg-Strauss syndrome patient.
Türkçüoğlu P, Isik A, Deniz N, Turgut B, Kan EK.
Int Ophthalmol. 2007 Dec;27(6):369-71.
28- Methotrexate Has No Antifibrotic Effect in Bleomycin-induced Experimental Scleroderma
Ozgen Metin; Koca Suleyman S.; Isik Ahmet; et al.
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY  Volume: 37   Issue: 3   Pages: 678-680   DOI: 10.3899/jrheum.090961   Published: MAR 2010
29- Anti-Tumor Necrosis Factor Therapies Reduce Serum Macrophage Inflammatory Protein-1 alpha in Ankylosing Spondylitis
Akbulut Handan; Koca Suleyman S.; Ozgen Metin; Isik A.
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY  Volume: 37   Issue: 5   Pages: 1073-1074   DOI: 10.3899/jrheum.091469   Published: MAY 2010
30-Serum galectin-3 level in systemic sclerosis.
Koca SS, Akbas F, Ozgen M, Yolbas S, Ilhan N, Gundogdu B, Isik A.
Clin Rheumatol. 2013 Aug 3. [Epub ahead of print]
31-Ghrelin prevents the development of dermal fibrosis in bleomycin-induced scleroderma.
Koca SS, Ozgen M, Sarikaya M, Dagli F, Ustundag B, Isik A.
Clin Exp Dermatol. 2013 Sep 10. doi: 10.1111/ced.12195. [Epub ahead of print]
32-The rs3768777-G allele of  ITGAV gene is associated with rheumatoid arthritis.
Koca SS, Kara M, Ozgen M, Dagli MN, Gozel N, Yolbas S, Gundogdu B, Kargun K, Isik A.
Rheumatol Int. 2013 Dec 28. [Epub ahead of print]
33-Serum IL-33 level and IL-33 gene polymorphisms in Behçet's disease.
Koca SS, Kara M, Deniz F, Ozgen M, Demir CF, Ilhan N, Isik A.
Rheumatol Int. 2014 Aug 14. [Epub ahead of print]
34-Pemetrexed Ameliorates Experimental Arthritis in Rats.
Karatas A1, Koca SS, Ozgen M, Dagli AF, Erman F, Sahin N, Sahin K, Isik A.
Inflammation. 2014 Aug 17. [Epub ahead of print]
35-Lapatinib Ameliorates Experimental Arthritis in Rats.
Ozgen M, Koca SS, Karatas A, Dagli AF, Erman F, Gundogdu B, Sahin K, Isik A.
Inflammation. 2014 Oct 5. [Epub ahead of print]
36-Decreased MEFV Gene Expression in Rheumatoid Arthritis Patients
Etem EO, Koca SS, Erol D, Yolbaş S, Oz E, Elyas H, Isik A
Genet Mol Res 2015 Feb 6;14(1):1000-7
37-Genistein Protects Dermal Fibrosis in Bleomycin-Induced Experimental Scleroderma
Koca SS, Dağlı AF, Yolbaş S,  Gozel N, Isik A
Eur J Rheumatol. 2015 Sep;2(3):99-102
38-The Protective Effect of Bevacizumab in Bleomycin-Induced Experimental Sceroderma
Koca SS, Ozgen M, Dağlı AF, Gozel N, Ozercan IH, Isik A
Adv Clin Exp Med. 2016 mar-apr;25(2)249-53
39-Low Prevalance of Obesity in Behçet’s Disease is Associated with High Obestatin Level
Koca SS, Kara M, Ozgen M, Dayanan R, Demir CF, Aksoy K, Ilhan N, Donder E,  Isik A
Eur J Rheumatol. 2017 Jun;4(2):113-117


Ulusal Dergilerde Makaleler:

M 1. S Sırrı Kılıç, Süleyman Felek, Nadi Arslan, Ahmet Işık.
Bruselloz tedavisinde karşılaştırmalı bir çalışma.
Ankem Derg. 3(No 4):521-525,1989.
M 2. Nadi Arslan, Sedat Demir, Emir Dönder, Ahmet Işık, Hüseyin Çeliker, Necip Aytuğ, Cemal Lüleci.
İlk poliklinik muayenesi sırasında sistolik kan basıncı değişiklikleri.
T Kl Tıp Bil Araş Dergisi. C.8 S.5,491-497, 1990.
M 3. Nadi Arslan, Hüseyin Çeliker, Ahmet Işık, Sedat Demir, Emir Dönder, Necip Aytuğ, Cemal Lüleci.
Normotansif vakalarda poliklinikte kan basıncı ölçümünde zamanlamanın önemi.
Fırat Üniversitesi Dergisi (Sağlık Bilimleri). 4(2) :27-38, 1990. (B 5)
M 4. Ömer Lütfi Erhan, Nadi Arslan, Bahadır Oysul, Ahmet Işık.
İndüksiyon öncesi labetalol ve lidokain ku1lanılan olgularda entübasyona bağlı Holter monitör sonuçları.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 18(2), 109-111, 1990 (B 9)
M 5. Ali Demir, Cemal Lüleci, Ahmet Işık, Emir Dönder, Nadi Arslan, Hüseyin Çeliker.
Hipertansif hastalarda İsosorbide Dinitrate’ın sol ventrikül diastolik fonksiyonları ve sol atrial sistolik zaman intervalleri üzerine etkilerinin noninvaziv incelenmesi.
Türk Kardiyol Dern Arş 18; 195-199, 1990.
M 6. N Arslan, Ö L Erhan, H Çeliker, E Dönder, A Işık, H Kaya.
Hipertansiyonda baş ağrısı.
Ağrı, 2:3; 25-30, 1990.
M 7. A Demir, C Lüleci, E Dönder, A Işık, N Arslan, A O Onat.
Hipertansiyonlu Hastalarda Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları ve Sol Atrial Sistolik Zaman İntervallerinin Doppler Eko ile İncelenmesi.
Türkiye Klinikleri Kardiyoloji. 3:3; l65-17l, 1990. (BYD 3,5 Yİ 11-13)
M 8. Ahmet Işık, C Lüleci, A Demir, H Çeliker, N Arslan, O Ayhan.
Sistemik Hipertansiyonda Mitral ve Aortik Akımın Kontinu Doppler ile Değerlendirilmesi.
Türk Kardiyol  Dern Arş 19:106-112, 1991. (B 14)
M 9. E Dönder, C Lüleci, A Demir, N Arslan, O Onat, A Işık.
Mitral Darlığında Kapak Alanının B-Mode ve Doppler Ekokardiyogram ile Karşılaştırılması.
T Klin Kardiyoloji 4; 8-16, 1991.
M 10. Ahmet Işık, C Lüleci, H Çeliker, A Demir, N Arslan, O Onat, O Ayhan.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalar ve Normotansif Bireylerde Birinci Kuşak Kalsiyum Antagonistleri (Nifedipin, Verapamil ve Diltiazem Prototipleri)’nin Akut Kardiyovasküler Etkileri.
T Klin Kardiyoloji 5,13-22, 1992. (BYD 4, YI 15)
M 11. N Arslan, H Çeliker, S Demir, Ahmet Işık, E Dönder, A Demir, Ç Gökçe, C LüIeci, S Kılıç, M Yılmaz.
Enfektif Endokarditte Klinik Özellikler.
T Klin Kardiyoloji.5,116-121, 1992.
M 12. A Işık, C Lüleci, H Çeliker, N Arslan, E Dönder, E A1aşehirli.
Esansiyel Hipertansiyonlular ve Sağlıklı Bireylerde Birinci Kuşak Kalsiyum Antagonistlerinin Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonlarına Akut Etkileri.
Türk Kardiyol Dern Arş 20:147-153, 1992. (BYD 2, Yİ 18)
M 13. A Işık, C Lüleci, E Dönder, H Çelebi, O Eren, N Arslan.
II. Kuşak Kalsiyum Antagonistlerinin (Nicardipine, Nitrendipine) Esansiyel Hipertansiyonlularda Kardiyak ve Periferik Hemodinami ve Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonu Üzerine Akut Etkileri.
Türk Kardiyol Dern Arş 20:367-372, 1992. (B 26-29)
M 14. A Işık, C Lüleci, O Eren, A Akyol, E Dönder, A Yıldırım, İ Günal, H C Elmacı, H Çeliker, N Arslan.
Yukarı Fırat Havzasında Kan Basıncı Değerleri ve Hipertansiyon Sıklığı.
Renk Basımevi, İstanbul, Ekim, 1992. (B 53)
M 15. A Işık, C Lüleci, E Dönder, O Eren, H Çelebi, N Arslan.
Esansiyel Hipertansiyonda Verapamil’in Kardiyak ve Periferik Hemodinami ve Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları Üzerine Akut ve Kısa Dönem Etkileri.
Türk Kardiyol Dern Arş 21:22-27, 1993. (B 30,31)
M 16. E Dönder, O Ayhan, R Çolak, H C Elmacı, A Işık, C Yıldız, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Cilazapril’in Kardiak ve Periferik Hemodinamiler Üzerine Kısa Dönem Etkilerinin Non-invaziv İncelenmesi.
Türk Kardiyol Dern Arş 21:28-33, 1993. (B 54)
M 17. S. Felek, A. Akbulut, A Işık, S. S. Kılıç.
HBsAg Pozitif Değişik Gruplarda Delta Antikoru Prevalansı.
Mikrobiyol Bült 28:328-332, 1994. (B 57)
M 18. A. Çekirdekci, O. Eren, A Işık, A. Özden, H. Çeliker, Ö. Tetik, T. Darçın, C. Lüleci.
Uç-Yan Arteriovenöz Fistüllerde Lokal Hemodinamiği Değiştirmeye Yönelik Bir Teknik Modifikasyon.
Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, 7(2) 42-46, 1994.
M 19. S. Felek, Z. Aşçı, A. Kalkan, Aİ. Günal, A. Işık, SS. Kılıç.
Kronik hemodiyaliz hastalarında maya ve maya benzeri mantar kolonizasyonu.
Türk Mikrobiyol Cem Derg 24, 96-99, 1994. (B 56)
M 20. A. Yıldırım, A Işık, C Lüleci.
Koroner Arter Hastalıklannda Sol Ventrikül Duvar Hareketlerinin Ekokardiografik Olarak İncelenmesi ve Kontrast Ventrikülografi ile Karşılaştırılması.
Ege Tıp Dergisi. 34 (1-2): 47-50, 1995. (B 60)
M 21. A. Yıldırım, S. Ayhan, A Işık, E. Dönder, C. Lüleci.
Mitral Kapak ve Mitral Anuler Kalsifikasyonların Yaş  ve Cinsiyet ile İlişkisi.
Ege Tıp Dergisi, 34 (1-2): 55-57, 1995.
M 22. A Yıldırım, S Ayhan, A Işık, C Lüleci.
Aort kapak ve aort anuler kalsifikasyonların yaş ve cinsiyet ile iIişkisi.
Ege Tıp Dergisi, 34 (1-2): 51-53, 1995. (B 62)
M 23. H Çelebi, A Işık, Ş Yüksel, C Lüleci, E Dönder.
Esansiyel hipertansiyonlu olgularda transmitral ve pulmoner venöz akım hızları ile değerlendirilen sol ventrikül diyastolik fonksiyonu üzerine amlodipinin akut ve kısa dönem etkileri.
Türk Kardiyol Dern Arş 23:321-326, 1995. (B 63,64,68,69)
M 24. H C Elmaci, A Işık, O Eren, A İ Günal, H Çelebi, C Lüleci.
Romatizmal mitral darlıklarında basınç yarılanma zamanı ile hesaplanan mitral kapak alanı üzerine aort yetmezliği ve mitral yetmezliğinin etkisi.
Türk Kardiyol Dern Arş 23:252-258, 1995. (B 61)
M 25. A. Işık, H. Çelebi, İ. Günal, H. C. Elmacı, Ş. Yüksel, C. Lüleci.
Esansiyel hipertansiyonda nitrendipine’in akut ve kısa dönem kardiyovasküler etkileri.
T Klin Kardiyoloji. 8,138-145,1995. (B 21, 32-37)
M 26. A. Işık, H. C. Elmacı, H. Çelebi, A. İ. Günal, Ş. Yüksel, C. Lüleci.
Esansiyel hipertansiyonda nicardipine’in kardiyovasküler sistem üzerine akut ve kısa dönem etkileri.
Ç. Ü. Tıp Fak Dergisi  21(1),47-58, 1996. (B 38-41)
M 27. Çelebi H, Dönder E, Işık A, Çeliker H, Günal İ, Lüleci C.
Komplians Bozukluğu Bulunan Olgularda Mitral ve Pulmoner Venöz Akım Değişiklikleri.
MN Kardiyoloji. 3/3:208-211, 1996. (B 49)
M 28. G Özalp, A Işık
Deneysel diyabet modelinde intraperitoneal ve subkutan insülin uygulanmasının peritoneal solüt geçirgenliği ve ultrafiltrasyon üzerine etkileri
Fırat Tıp Dergisi 2007; 12(2): 83-87
M 29. A Işık, B Üstündağ
Paraoxonase and arylesterase levels in Behçet’s disease
F.Ü.Sağ.Bil.Der. 2006: 20 (4): 307 - 315
M 30. A Işık, SS Koca
Total antioxidant response and oxidative stress in patients with Behçet’s disease
F.Ü.Sağ.Bil.Der. 2006: 20 (6): 415-421
M 31. A Işık,  Ş Selek
Total antioxidant response and oxidative stress in patients with rheumatoid arthritis
F.Ü.Sağ.Bil.Der. 2007: 21 (2): 67-73
M 32. Özgen M, Özkan Y, Koca SS, Işık A.
The effects of lifestyle changes, sibutramine and orlistat in obese adults.
Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2010;22(1):12-8.

Ulusal Olgu Sunumları:

OS 1. Masis Perk, ÖN Aytuğ, Ahmet Işık, Sedat Demir, Cemal Lüleci, Nadi Arslan.
Hepalit B Virus İnfeksiyonunun Kalbe Etkileri.
Türk Kardiol Dern Arş  16:97-100, 1988.
OS 2. Nadi Arslan, Cemal Lüleci, Necip Aytuğ, Emir Dönder, Ahmet Işık.
Bir A-V parasistol vakası.
Dirim. Sayı: 7-8:213-224, 1989.
OS 3. Ö Necip Aytuğ, Sedat Demir, Ahmet Işık, Emir Dönder, İ Nadi Arslan, Cemal Lüleci.
Akut myokard infarktüsünde görülen ve her kalb vurumunda progressiv olarak değişen dev T dalgası.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt:14. Sayı:4, 639-641. Ekim 1989. (B 3)
OS 4. Ö Necip Aytuğ, Nadi Arslan, Ahmet Işık, Emir Dönder, Cemal Lüleci.
Amanita cinsi mantar intoksikasyonunun alışılmadık bir komplikasyonu: Toksik myokardit.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt:14, sayı:4: 624-632. Ekim 1989. (B 1)
OS 5. A İ Günal, O Eren, A Işık, H C Elmacı, H Çeliker, A Yıldırım, Ş Yüksel, C Lüleci.
Primer hipertrofik kardiyomiyopatili bir olguda OCTREOTIDE tedavisi ile sol ventrikül kitlesinde dramatik azalma.
Türk Kardiyol Dern Arş 23:384-387, 1995. (B 71)
OS 6. A Yıldırım, A Işık, İ Günay, E Erdoğan
Kalıcı körlük ile seyreden nadir bir Takayasu arteriti olgusu
Genel Tıp Derg 2007; 17(1):51-53
OS 7. Koca S, Işık A, Çeliker H, Özgen M.  
Kronik Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Ülseratif Piyoderma Gangrenozum ve CIDP: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Derlemesi.
F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg.2008;8(6):363-368

Ulusal derlemeler:

D 1. Ali Demir, Ahmet Işık, Hüseyin Çeliker, Emir Dönder, Cemal Lüleci.
Kalbin diastolik fonksiyonlarının Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.
Türkiye Klinikleri Kardiyoloji. Cilt 3, Sayı 1;50-56. Ocak 1990.
D 2. A Işık, E Dönder, A Demir, H Çeliker, N Arslan, C Lüleci.
Sistemik Hipertansiyonda Kalsiyum Antagonistleri.
Hipertansiyon Bülteni. 2(3): 35-40, 1992.
D 3. C Lüleci, A Demir, A Işık.
Unstable Angina Pectoris ve Tedavisindeki Son Gelişmeler.
İlaç ve Tedavi Dergisi 5(7): 7-9, 1992.
D 4. A.Yıldırım, O. Eren, H. C. Elmacı, A. Işık, C. Lüleci.
Transözefagiyal Atriyal Pacing (TAP)
T Klin Tıp Bilimleri, 14(4), 245-249, 1994.
D 5. A Işık.
RS3PE Sendromu.
RAED Bülteni. 1(4): 109-114, 1998.
D 6. Koca SS, Özgen M, Işık A.
Sklerodermada deneysel hayvan modelleri.
Turkiye Klinikleri J Immunol Rheumatol-Special Topics 2009;2(3):50-7.
D 7. Koca SS, Özgen M, Işık A.
Otoimmün Hastalıklarda Tedavi.
Türkiye Klinikleri J Immunol Rheumatol-Special Topics 2011;4(2)
D 8.  Koca SS, Özgen M, Işık A
Sistemik Skleroz Etiyopatogenezi
RAED Dergisi 2012; doi:10.2399/raed.12.005

BİLDİRİLER

Uluslararası  Bildiriler:

B 1. Cemal Lüleci, Necip Aytuğ, Ahmet Işık, Nadi Arslan, Masis Perk.
Doppler evaluation of atrial function of mitral flow after cardioversion from atrial fibrillation.
Advences in Doppler Echocardiography. (Ed) Niksa Drinkovic and Anthony N. DeMaria, Zagreb, 1990, p. 99-106.
B 2. Cemal Lüleci, Ahmet Işık, Hüseyin Çeliker, Ali Demir, Erhan Alaşehirli, Nadi Arslan.
The acute effects of major calcium antagonists on left ventricular diastolic functions of hypertensive patients.
2nd International Conference on Cardiac Doppler-Echo and Color Flow Imaging. Dubrovnik, Yugoslavia. May 27-31, 1990. (M 12)
B 3. Cemal Lüleci, Ali Demir, Hüseyin Çeliker, Nadi Arslan, Ahmet Işık, Sedat Demir, Çiğdem Gökçe.
Doppler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic functions in patients with essential hypertension with and without a fourth heart sound.
2nd International Conference on Cardiac Doppler-Echo and Color Flow Imaging. Dubrovnik, Yugoslavia May 27-31, 1990. (M 7)
B 4. Cemal Lüleci, Ahmet Işık, Ali Demir, Hüseyin Çeliker, Mustafa Taşçı, Nadi Arslan.
The acute effects of major calcium antagonists on aortic flow properties of hypertensive patients.
2nd International Conference on Cardiac Doppler-Eko and Color Flow Imaging. Dubrovnik, Yugoslavia. May 27-31, 1990. (M 10)
B 5. Cemal Lüleci, Ali Demir, Ahmet Işık, Hüseyin Çeliker, Nadi Arslan, Çiğdem Gökçe, Sedat Demir.
Doppler ecbocardiographic evaluation of the effect of the presence of a fourth heart sound on left atrial systolic time intervals in hypertensive patients.
2nd International Conference on Cardiac Doppler-Echo and Color Flow Imaging. Dubrovnik, Yugoslavia. May 27-31, 1990. (M7)
B 6. C Lüleci, S Demir, A Işık.
Doppler Echocardiographic Investigations of Atrial Flow Contributions to The Cardiac Output by Increasing The Ventricular Rate in Patients Having Complete Atrioventricular Block with Artificial Ventricular Pacemakers.
Kharkov/Ukraine 203, 1992.
B 7. G Keser, F Oksel, V İnal, H Koçanaoğulları, K Aksu, Y Kabasakal, A Işık, G Gümüşdiş, E Doğanavşargil.
Serum Prolactin Levels in Behçet’s Disease.
11th EULAR Symposium. Geneva, Switzerland. 5-8 September, 1998. (EULAR, Supplement No:2, Vol 27, 1998.)
B 8. Y Kabasakal, K Aksu, F Oksel, G Keser, V İnal, H Koçanaoğulları, A Sin, A Işık, E Doğanavşargil.
Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies in Systemic Lupus Erythematosus. The Prevalance and Relation with Clinical Findings.
1999 ACR Annual Scientific Meeting. Boston, Massachusetts. November 13-17, 1999.
Arthritis & Rheumatism. Volume 42, No.9 (Supplement) September 1999.
B 9. Işık A, Tunç E, Kitapçıoğlu G, Koçanaoğulları H, İnal V, Doğanavşargil E, gümüşdiş G.
Frequency of Autoantibodies Targeting Pancreas in Rheumatoid arthritis with and without Secondary Sjögren’s Syndrome.
2001 Annual European Congres of Rheumatology. Prague, Czech Republic. 13-16 June, 2001.
Annals of the Rheumatic Diseases. Abstracts, June 2002.
B 10. Aksu K, Öder GA, Kabasakal Y, Keser G, İnal V, Işık A, Çetinkalp S, Doğanavşargil E.
Incidence of pancreatic Autoantibodies in Primary Sjögren Syndrome.
2001 Annual European Congres of Rheumatology. Prague, Czech Republic. 13-16 June, 2001.
Annals of the Rheumatic Diseases. Abstracts, June 2002
B 11. I Karaca, E Gülcü, M Yavuzkır, E İlkay, Y Özbay, A Işık, MN Dağlı, İN Arslan
B-Type Natriuretic Peptide and the Diagnosis of Diastolic Disfunction in Hypertensive Patients
Third Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis. Antalya-Turkey. Abstracts, April, 2006. PP 17
B 12. Isik A, Koca SS
Frequency of anemia and hepcidin level in Behcet’s disease
Arthritis and Rheumatism 54 (9): S760-S760 Suppl. S Sep 2006
B 13. Antioxidant status and oxidative stress in patients with behcet's disease
Isik A, Koca S, Evren B, Ustundag B, Selek S
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Barcelona, 13-16 June 2007 (OP0081/p76)
Annals of the Rheumatic Disease Volume: 66  Pages: 76-76  Published: 2007
B 14. The therapeutic roles of etanercept and thalidomide in bleomycin induced experimental scleroderma
Isik A, Koca S, Evren B, Ustundag B, Ozercan I, Metin K
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Barcelona, 13-16 June 2007 (P0279/p212-213)
Annals of the Rheumatic Disease  Volume: 66  Pages: 212-213  Published: 2007
B 15. Does hepcidin take role on anemia in rheumatoid arthritis?
Isik A, Koca S,Metin K, Ustundag B, Dag S
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Barcelona, 13-16 June 2007 (P0256/p357-358)
Annals of the Rheumatic Disease   Volume: 66   Pages: 357-358   Published: 2007
B 16. Prevalence and significance of MEFV gene mutations in a cohort of patient with rheumatoid arthritis
Koca S, Etem E, Isik B, Yuce H, Dag S, Ozgen M, Isik A
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Paris, 11-14 June 2008 (P0025/p145)
B 17. Decreased ghrelin and increased obestatin in rheumatoid arthritis
Koca S, Ozgen M, Aydin S, Dag S, Ozgen M, Isik A
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Paris, 11-14 June 2008 (P0004/p289)
    B 18. M. Ozgen, S. Koca, F. Dagli, K. Metin, B. Evren, A. Isik.
Protective effects of mycophenolate mofetil and daclizumab in bleomycin-induced experimental scleroderma. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009 (P0126/p212-213).
    B 19. M. Ozgen, S. Koca, F. Dagli, H. Akbulut, S. Dag, A. Isik.
Methotrexate has no anti-fibrotic effect in bleomycin-induced experimental scleroderma.
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009 (P0127/p213).
    B 20. M. Ozgen, S. Koca, F. Dagli, B. Isik, I. Ozercan, A. Isik.
Protective effects of bevacizumab and genistein in bleomycin-induced experimental scleroderma.
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009 (P0128/p213).
    B 21.  K. Aksoy, M. Ozgen, S. Koca, N. Dagli, B. Ustundag, A. Isik.
Visfatin levels and intima-media thicknesses in rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus.
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009 (P0089/p570).
    B 22. M Ozgen, S. Koca, N. Dagli, K. Metin, M. Yavuzkir, A. Isik.
Visfatin levels and intima-media thicknesses in patients with Behçet disease and systemic sclerosis.
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009 (P0206/p608).
    B 23. M Ozgen, S. Koca, E. Etem, H. Yuce, S. Aydin, A. Isik.
The role of ghrelin gene polymorphisms in patients with rheumatoid arthritis.
Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009 (AB0017/p727).
    B 24. S. Koca, M Ozgen, I. Ozercan, F. Dagli, B. Ustundag, A Isik.
Anti-fibrotic effects of proteasome inhibition on bleomycin-induced experimental scleroderma.
1st Systemic Sclerosis World Congress, Florence Italy, 11-13 February 2010.
    B 25. Ozgen M, Koca S, Ustundag B, Ozercan I, Dagli F, Isik A.
Anti-fibrotic effects of cyclophosphamide on bleomycin-induced experimental scleroderma.
1st Systemic Sclerosis World Congress, Florence Italy, 11-13 February 2010.
    B 26. Ozgen M, Koca S, Isik B, Dagli N, Ustundag B, Isik A.
Adiponectin and vaspin levels in systemic sclerosis.
1st Systemic Sclerosis World Congress, Florence, Italy, 11-13 February 2010.
    B 27. Ozgen M, Koca S, Isik B, Dagli N, Ustundag B, Isik A.
Serum salusin-alpha level in systemic sclerosis.
 1st Systemic Sclerosis World Congress. Florence Italy, 11-13 February 2010.
    B 28. Ozgen M, Koca SS, Dagli MN, Balin M, Ustundag B, Isik A.
Serum salusin-α levels in patients with rheumatoid arthritis.
Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2010, Rome, Italy, 16-19 June 2010.
    B 29. Ozgen M, Koca SS, Isik B, Ustundag B, Dagli AF, Isik A.
Effectiveness of gemcitabine treatment in bleomycin-induced experimental scleroderma.
Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2010, Rome, Italy, 16-19 June 2010.
    B 30. Ozgen M, Koca SS, SarikayaM, Ozercan IH, Ustundag B, Isik A.
Effectiveness of ghrelin treatment in bleomycin-induced experimental scleroderma.
Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2010, Rome, Italy, 16-19 June 2010.
    B 31. Ozgen M, Koca SS, Dik Y, Ustundag B, Ozercan IH, Isik A.
 Effectiveness of rituximab treatment in bleomycin-induced experimental scleroderma.
Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2010, Rome, Italy, 16-19 June 2010.
    B 32. Ozgen M, Koca SS, Balin M, MN Dagli, Ustundag B, Isik A
Serum adiponectin and vaspin levels in rheumatoid arthritis.
Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2010, Rome, Italy, 16-19 June 2010.
    B 33. Ozgen M, Koca SS, N Dagli, Balin M, , Ustundag B, Isik A.
Serum adiponectin and vaspin levels in Behcet’s disease.
The 14th International Conference on Behcet’s Disease, Queen Mary College, University of London 8-10 July 2010.
    B 34. Ozgen M, Koca SS, N Dagli, Yavuzkir M, Ustundag B, Isik A.
 Serum salusin-α level in Behcet’s disease.
The 14th International Conference on Behcet’s Disease, Queen Mary College, University of London 8-10 July 2010.
    B 35. M Ozgen, SS Koca, A Karatas, AF Dagli, F Erman, B Gundogdu, K Sahin, A Isik.
Lapatinib Ameliorates Experimental Arthritis in Rats.
ACR/ARHP Scientific Meeting November 5-9, 2011, Chicago, USA.
    B 36. M Ozgen, SS Koca, A Karatas, AF Dagli, F Erman, N Sahin, K Sahin, A Isik
Pemetrexed Ameliorates Experimental Arthritis in Rats.
ACR/ARHP Scientific Meeting November 5-9, 2011, Chicago, USA.
    B 37. M Ozgen, SS Koca, AF Dagli, A Karatas, C Orhan, M Tuzcu, N Sahin, K Sahin, A Isik.
Gemcitabine Ameliorates Experimental Arthritis in Rats.
ACR/ARHP Scientific Meeting November 5-9, 2011, Chicago, USA
    B 38. M Ozgen, SS Koca, AF Dagli, A Karatas, C Orhan, H Gencoglu, N Sahin, K Sahin, A Isik.
Preventive and Therapeutic Effects of Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) on Collagen-induced Arthritis in Rats. ACR/ARHP Scientific Meeting November 5-9, 2011, Chicago, USA.
    B 39. M Ozgen, SS Koca, F Akbas, N Ilhan, B Gundogdu, A Isik.
Serum Galectin-3 Level in Patients with Scleroderma.
ACR/ARHP Scientific Meeting November 5-9, 2011, Chicago, USA.
B 40. S.S. Koca, E. Donder, F. Deniz, M. Ozgen, N. Ilhan, A. Isik
[2012] [THU0228] SERUM IL-33 LEVEL IN BEHCET'S DISEASE AND RHEUMATOID ARTHRITIS
EULAR, Berlin, 6-9 June, 2012
Ann Rheum Dis 2012;71(suppl3):232
B 41. S.S. Koca, M. Ozgen, R. Dayanan, M. Kara, N. Ilhan, A. Isik
[2012] [THU0407] SERUM GHRELIN AND OBESTATIN LEVELS IN BEHCET'S DISEASE
EULAR, Berlin, 6-9 June, 2012
Ann Rheum Dis 2012;71(suppl3):293

Ulusal Bildiriler:

B 1. Nadi Arslan, Cemal Lüleci, Necip Aytuğ, Ahmet Işık, Emir Dönder.
Elazığ çevresinde mantar intoksikasyonu vakalarında gelişen toksik hepatit tablosunun klinik ve laboratuar özellikleri.
I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 20-23 Nisan, 249/71, 1987. (V 4)
B 2. N Arslan, S Demir, N Aytuğ, C Lüleci, M Perk, E Dönder, A Işık, H Çeliker.
Kronik renal yetmezlikli vakalarda oluşan aritmi tipinin kan elektrolit düzeyleriyle ilişkisi.
Uluslararası Katılımlı, V. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi. 26-27 Mayıs, 1988.
B 3. Cemal Lüleci, Emir Dönder, Sedat Demir, Ahmet Işık.
Giant T wave occurance progressively varied by every heart beat in acute myocardial infarction.
I. Marmara Medical Days. September 26-30, 1988. (V3)
B 4. Cemal Lüleci, Ahmet Işık, Necip Aytuğ, Nadi Arslan, Masis Perk.
Atrial fibrilasyonun kardiyoversiyonla düzeltilmesiyle atrial fonksiyonun Doppler ekokardiyografi ile
değerlendirilmesi.
VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 23-26 Ekim, 1988.
B 5. Nadi Arslan, Ahmet Işık, Emir Dönder, Sedat Demir, Hüseyin Çeliker, Necip Aytuğ, Masis Perk, Cemal Lüleci.
Poliklinikte kan basıncı ölçme zamanlamasının kan basıncı değerleri üzerine etkisi.
VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 23-26 Ekim, 1988. (M 3)
B 6. Cemal Lüleci, Hüseyin Çeliker, Emir Dönder, Ahmet Işık.
Kortriatrium.
VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 23-26 Ekim, 1988.
B 7. Masis Perk, Emir Dönder, İ N Arslan, N Aytuğ, A Işık, H Çeliker.
Acil hipertansiyon tedavisinde Labetalol’un etki değeri.
VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 23-26 Ekim, 1988.
B 8. Nadi Arslan, Sedat Demir, Cemal Lüleci, Masis Perk, Necip Aytuğ, Emir Dönder, Hüseyin Çeliker, Ahmet Işık.
Hipertansiyonlu kronik hemodiyaliz vakalarında Captopril’e cevap sonuçları.
VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 23-26 Ekim, 1988.
B 9. Ö L Erhan, N Arslan, B Oysul, A Işık.
İndüksiyon öncesi Labetalol ve Lidocaine kullanılan olgularda entübasyona bağlı Holter monitör sonuçları.
XXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 25-27 Eylül, 1989. (M 4)
B 10. Arslan N, Demir S, Ayhan O, Demir A, Gökçe Ç, Işık A, Onat AO, Lüleci C.
Hemodiyaliz sırasında çekilen mayinin elektrokardiyogramda koroner iskemik etkileri.
VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi. 1-3 Kasım, 1989.
B 11. A Demir, C Lüleci, N Arslan, S Demir, A Işık, H Çeliker.
Dördüncü kalb sesi (S4) olan ve olmayan hipertansif hastalarda sol ventrikül diastolik fonksiyonlarının Doppler eko ile incelenmesi.
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990 (M 7)
B 12. A Demir, C Lüleci, H Çeliker, A Işık, N Arslan, S Demir.
Hipertansif hastalarda dördüncü kalb sesinin varlığı ve yokluğunda sol atrial sistolik zaman intervallerinin Doppler eko ile incelenmesi.
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990  (M 7)
B 13. C Lüleci, A Demir, A Işık, H Çeliker, N Arslan, S Demir, O Ayhan.
Hipertansif hastalarda dördüncü kalb sesinin (S4) varlığının kalb üzerindeki etkilerinin noninvaziv olarak incelenmesi.
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990. (M 7)
B 14. Cemal Lüleci, Ahmet Işık, Ali Demir, Hüseyin Çeliker, Mustafa Taşçı, Nadi Arslan.
Hafiften orta dereceye kadar hipertansiyonlularda sol ventrikül fonksiyonlarının kontinu Doppler analizi.
VII. Ulusal KardiyoIoji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990. (M8)
B 15. C LüIeci, A Işık, H Çeliker, A Demir, M Taşcı, O Onat.
Majör kalsiyum antagonistlerinin kardiyak hemodinamiler üzerine akut etkileri.
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990. (M 10)
B 16. N Arslan, Ç Gökçe, O Ayhan, S Demir, H Çeliker, N Aytuğ, E Dönder, E Alaşehirli, A Işık.
Akut miyokard infarktüsü oluşmasında risk faktörlerinin etkileri üzerine bölgesel bir araştırma..
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990.
B 17. N Arslan, M Taşcı, H Çeliker, Ç Gökçe, O Ayhan, E Dönder, A Işık, C Lüleci.
Akut miyokard infarktüslü, kronik miyokard iskemili ve hipertansiyonlularda kan lipidleri ve açlık kan şekeri düzeylerinin karşılaştırılması.
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990.
B 18. C Lüleci, A Işık, H Çeliker, A Demir, E Alaşehirli, O Ayhan, N Arslan.
Birinci kuşak kalsiyum  antagonistleri  (Nifedipin, Verapamil, Diltiazem prototipleri)’nin esansiyel hipertansiyonlular ve normotansif bireylerde sol ventrikül fonksiyonlarına akut etkileri.
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990. (M 12))
B 19. N ArsIan, A Demir, C Lüleci, H Çeliker, E Dönder, A Işık, O Ayhan.
Kısa sürede meydana gelen volüm kayıplarında (hemodiyaliz esnasında) elektrokardiyogram ve Holter’de tesbit edilen sessiz miyokard iskemisi.
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990.
B 20. C Lüleci, H Çeliker, A Işık, A Demir, N Arslan.
Hemodiyalizde sıvı çekilmesinin sol ventrikül diastolik fonksiyonlarına etkisi.
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs, 1990.
B 21. A Işık, H Çeliker, O Onat, H Çelebi, S Demir, N Arslan.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Nitrendipine’in Etkinlik ve Tolerabilitesi.
VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 113, 1991. (M25)
B 22. H Çeliker, N Arslan, A Işık, O Onat, H Çelebi, C Lüleci.
Hemodiyalizde Sıvı Çekilen  ve Çekilmeyen Hastalarda Oluşan Ekokardiyografik Değişiklikler.
VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transp1antasyon Kongresi. 12-14 Haziran, 1991.
B 23. H Çeliker, A Işık, N Arslan, O Onat, E Alaşehirli, C Lüleci.
Hemodiyalizde Sıvı Çekilmesinin Arteriovenöz Fistül Akımına Etkisi.
VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transp1antasyon Kongresi. 12-14 Haziran, 1991.
B 24. Işık A, Çeliker H, Arslan N, Çelebi H, Alaşehirli E, Lüleci C.
II. Kuşak Kalsiyum Antagonistlerinin (Nicardipine ve Nitrendipine) Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Kardiyak ve Periferik Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkileri.
VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 12-14 Haziran, İstanbul, 114,1991.
B 25. Işık A, Çeliker H, Demir A, Alaşehirli E, Çelebi H, Arslan N, Lüleci C.
Nicardipine’in Kardiyak ve Periferik Hemodinamik Parametreler Üzerine Kısa Dönem Etkileri.  
VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 12-14 Haziran, İstanbul, 111,1991.
B 26. A Işık, H Çeliker, E Alaşehirli, A Demir, N Arslan, C Lüleci.
II. Kuşak Kalsiyum  Antagonistleri’nin (Nicardipine ve Nitrendipine) Esansiyel Hipertansiyonlularda Kardiyak, Periferik Hemodinamiler ve Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları Üzerine Akut Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 94/207,  (M13)
B 27. A Işık, H Çeliker, H Çelebi, E Alaşehirli, N Arslan, C Lüleci.
II. Kuşak Kalsiyum  Antagonistleri’nin (Nicardipine ve Nitrendipine) Esansiyel Hipertansiyonlularda Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları Üzerine Akut Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 94/204. (M13)
B 28. A Işık, H Çeliker, N Arslan, E Alaşehirli, A Demir, Z S Doğan, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda II. Kuşak Kalsiyum  Antagonistleri’nin (Nicardipine ve Nitrendipine) Sol Atrial Sistolik Zaman İntervalleri Üzerine Akut Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 96/210. (M13)
B 29. A Işık, N Arslan, H Çeliker, O Onat, A Yıldırım, Z S Doğan, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda II. Kuşak Kalsiyum  Antagonistleri’nin (Nicardipine ve Nitrendipine) Sol Ventrikül Sistolik Zaman İntervalleri Üzerine Akut Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 96/211. (M13)
B 30. C Lüleci, A Işık, H Çeliker, E Dönder, M Taşcı, O Eren, N Arslan.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Verapamil’in Kardiyak ve Periferik Hemodinamiler ve Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 17/28. (M15)
B 31. A Işık, H Çeliker, N Arslan, Z S Doğan, A Yıldırım, O Eren, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Verapamil’in Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları Üzerine Kısa Dönem Etkileri
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 18/29. (M15)
B 32. A Işık, H Çeliker, A Demir, E Alaşehirli, N Arslan, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Nitrendipine’in Kardiyak ve Periferik Hemodinamiler ve Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarına Akut etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı 95/209. (M 25)
B 33. A Işık, H Çeliker, A Demir, H Çelebi, S Demir, N Arslan, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları Üzerine Nitrendipine’in Akut Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı  95/208. (M 25)
B 34. A Işık, H Çeliker, E Dönder, S Demir, O Ayhan, N Arslan, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Nitrendipine’in Kardiyak ve Periferik Hemodinamiler ve Ventrikül Sistolik Fonksiyonları Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 53/106 (M 25)
B 35. A Işık, H Çeliker, A Demir, O Ayhan. M Taşcı, N Arslan, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Nitrendipine’in Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 53/107. (M 25)
B 36. A Işık, H Çeliker, N Arslan, H C Elmacı, S Demir, C Lüleci
Esansiyel Hipertansiyonlularda Nitrendipine’in Sol AtriaI Sistolik Zaman İntervalleri Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 99/217. (M 25)
B 37. A Işık, H Çeliker, E Dönder, O Ayhan, O Onat, M Taşcı, N Arslan, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Nitrendipine’in Sol Ventrikül Sistolik Zaman İntervalleri Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı.  100/218. (M 25)
B 38. A Işık, H Çeliker, H Çelebi, A Demir, H C Elmacı, N Arslan, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Nicardipine’in Kardiyak ve Periferik Hemodinamiler ve Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 54/108. (M 26)
B 39. C Lüleci, A Işık, H Çeliker, E Alaşehirli, HC Elmacı, AO Onat, N Arslan.
Esansiyal Hipertansiyonlularda Nicardipine’in Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 54/109. (M 26)
B 40. A Işık, H Çeliker, N Arslan, S Demir, E Dönder, O Onat, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Nicardipine’in Sol Atrial Sistolik Zaman İntervalleri Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 97/212. (M 26)
B 41. A Işık, H Çeliker, E Alaşehirli, O Onat, S Demir, N Arslan, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Nicardipine’in Sol Ventrikül Sistolik Zaman İntervalleri Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 97/213. (M 26)
B 42. H Çeliker, N Arslan, A Işık, AO Onat, O Ayhan, H Çelebi, C Lüleci
Hemodiyalizde Sıvı Çekilen ve Çekilmeyen Hastalarda Oluşan Sistolik Fonksiyon DeğişikIikIeri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 55/110.
B 43. H Çeliker, A Işık, N Arslan, O Onat, M Taşcı, H Çelebi, C Lüleci.
Hemodiyalizde Sıvı Çekilen ve Çekilmeyen Hastalarda Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları ve Sol Atrial Zaman İntervallerinde Oluşan Değişiklikler.
1991 Kardiyoloji Toplantısı. 55/111
B 44. S Demir, C Lüleci, E Dönder, A Demir, H Çelebi, A Işık.
Doppler Ekokardiyografi Çalışmalarında Basınç Yarılanma Zamanına Ventrikül Hızının Etkisi.
1991 Kardiyoloji Toplantısı, 31/57.
B 45. S Demir, E Dönder, A Demir, A Işık, C Lüleci, O Onat.
Mitral Valv Prolapsusunda Beta Blokerlerin Etki Mekanizması.
1991 Kardiyoloji Toplantısı,  69/141.
B 46. N Arslan, O Ayhan, H Elmacı, H Çeliker, Ç Gökçe, C Lüleci, E Alaşehirli, A Işık, Ö L Erhan.
Reperfüzyon Aritmilerinde Propafenon ve Lidokainin Etkileri.
1991 Kardiyoloji Toplantısı, 70/144.
B 47. A Işık, C Lüleci, O Eren, N Arslan, H Çelebi, A Yıldırım.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Enalapril’in Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları Üzerine Akut ve Kısa Dönem Etkileri.
VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 49/222, 1992.
B 48. A Işık, C Lüleci, N Arslan, O Eren, H Çelebi, H C Elmacı.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Enalapril’in Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları Üzerine Akut ve Kısa Dönem Etkileri.
VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 50/223, 1992.
B 49. H Çelebi, A Işık, C Lüleci.
Mitral Akım Değişkenliklerinin Pulmoner Venöz Akım Üzerine Olan Doppler Ekokardiyografik Etkileri.
VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 44/204, 1992. (M27)
B 50. O Onat, C Lüleci, H Çeliker, A Demir, A Işık, E Dönder.
Mitral Darlığında Atrioventriküler Basınç Gradiyentinin Kapak Alanı ile Olan Uyumsuzluğunun Doppler Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi.
VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 44/203, 1992.
B 51. O Onat, O Ayhan, H Çeliker, N Aytuğ, A Işık, E Dönder, C Lüleci.
Hemodiyaliz Hastalarında r-huEPO ile Anemi Tedavisinin Kısa Dönem Hemodinamik Etkileri.
IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 13, 1992.
B 52. H Çeliker, O Onat, N Aytuğ, A Işık, E Dönder, O Yücel, C Lüleci.
Arteriovenöz Fistüllerin Hemodinamik Etkileri.
IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi. l06, 1992.
B 53. Işık A, Eren O, Lüleci C, Dönder E, Çeliker H, Elmacı HC, Yıldırım A, Günal Aİ, Yüksel Ş, Arslan N.
Yukarı Fırat Havzası’nda Kan Basıncı Değerleri ve Hipertansiyon Sıklığı.
2.Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, 217, 1992. (M14)
B 54. E Dönder, O Ayhan, R Çolak, H C Elmacı, A Işık, C Yıldız, C Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlularda Cilazapril’in Kardiak ve Periferik Hemodinamiler Üzerine Kısa Dönem Etkileri.
2. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi. 226, 1992. (M 16)
B 55. M Taşcı, A Işık, H Çeliker, F Taşcı, O Eren, H C Elmacı, C Lüleci.
Hipertansiyonlu Hastalarda ACE İnhibitörlerinin Kardiyak ve Periferik Hemodinami ve Aort Akımı Üzerine Akut Etkileri.
2. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, 221, 1992.
B 56. S. Felek, Z Aşçı, A. Kalkan, A. İ. Günal, A. Işık, S. S. Kılıç.
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Maya ve Maya Benzeri Mantar Kolonizasyonu.
XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 185, 1994. (M 19)
B 57. S. Felek, A. Akbulut, A. Işık ,S.S. Kılıç.
HBsAg Pozitif Değişik Gruplarda Delta Antikoru Prevalansı.
XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 250, 1994. (M 17)
B 58. E. Alaşehirli, C. Lüleci, A. Demir, A. Işık.
Kronik Kor Pulmonaleli Hastalarda Hepatik Ven Akımının Doppler Eko ile Değerlendirilmesi.
III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, 104, 1994.
B 59. O. Eren, A. Karaoğlu, A. Işık, H. C. Elmacı, A. Yıldırım, C. Lüleci.
EtiI Alkol Alımının Kalp Fonksiyonları Üzerine Akut Etkisi.
III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, 159, 1994.
B 60. A. Yıldırım, A. Işık, H. C. Elmacı, E. Dönder, Ş. Yüksel, C. Yıldız, C. LüIeci,
Koroner Arter Hastalıklarında Sol Ventrikül Duvar Hareketlerinin Transözefagial Atriyal Pacing (TAP) ile Stres Ekokardiografik olarak İncelenmesi ve Kontrast Ventrikülografi ile Karşılaştırılması.
III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, 53, 1994. (M 20)
B 61. H.C. Elmacı, O. Eren, A. Işık, A. Yıldırım, C. Yıldız, C. Lüleci.
Romatizmal Mitral Darlığına Eşlik Eden Mitral ve Aort Kapak Lezyonlarının Renkli Doppler Ekokardiografi ile Değerlendirilmesi.
III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, 11, 1994. (M 24)
B 62. A. Yıldırım, S. Ayhan, O. Eren, A. Işık, A. İ. Günal, N. Arslan.
Mitral ve Aort Kapaklarında Kapak ve Anüler Kalsifikasyonların Yaş ve Cinsiyet ile olan İlişkilerinin Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi.
III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, 9, 1994. (M 22)
B 63. H. Çelebi, A. Işık, C. Lüleci, Ş. Yüksel, P. Çelik, İ. Günal.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Amlodipinin Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları Üzerine Akut ve Kısa Dönem Etkileri.
X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 209, 1994. (M 23)
B 64. H. Çelebi, A. Işık, E. Dönder, P. Çelik, A. Demir, Ş Yüksel, C. Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlu Olgularda Amlodipin’in Pulmoner Venöz Akım Üzerine Akut ve Kısa Dönem Etkilerinin Doppler Ekokardiyografik Olarak İncelenmesi.
X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 44,  1994. (M23)
B 65. H. C. Elmacı, O. Eren, A. Yıldırım, A Işık, A.İ. Günal, C. Lüleci.
Hipotiroidik Hastalarda Sol Ventrikül Sistolik Zaman İntervallerinin Ekokardiografik Olarak Değerlendirilmesi.
X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 187,1994.
B 66. H. C. Elmacı, O. Eren, A. Yıldırım, A Işık, N. Aytuğ, C. LüIeci.
Hipotiroidik Hastalarda Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarının Doppler Ekokardiografik Olarak Değerlendirilmesi.
X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 300, 1994.
B 67. O Eren, H C Elmacı, A Yıldırım, A Işık, Ş Yüksel, C Lüleci.
Renkli Doppler Calışmaları ile Açlık-Toklukta Portal ve Hepatik Ven Akım Değişimlerinin  Değerlendirilmesi.
X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 301, 1994.
B 68. H. Çelebi, A. Işık, H. Çeliker, P. Çelik, H. C. Elmacı, O. Eren, C. Lüleci.
Esansiyel Hipertansiyonlu Olgularda Amlodipin’in Sol Atrial Sistolik Zaman İntervalleri Üzerine Akut ve Kısa Dönem Etkileri.
III. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi. 16, 1994. (M 23)
B 69. H. Çelebi, A. Işık, H. Çeliker, E. Dönder, A. İ. Günal, Ş. Yüksel, N. Arslan
Esansiyel Hipertansiyonlu Olgularda Amlodipin’in Sol Ventrikül Sistolik Zaman İntervalleri Üzerine Akut ve Kısa Dönem Etkileri.
III. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi. 17, 1994. (M 23)
B 70. A. İ. Günal, H. C. Elmacı, B. Üstündağ, O. Eren, H. Çelebi, A Işık, Ş Yüksel.
Hemodiyaliz Programındaki Kronik Böbrek Yetmezlikli Olgularda L-Carnitine Uygulamasının Lipid Profili Üzerine Etkileri.
III. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi. 29, 1994.
B 71. A. İ. Günal, O. Eren, A Işık, H. C. Elmacı, H. Çeliker, H. Çelebi, C. Lüleci.
Octreotide: Primer Hipertrofik Kardiyomiyopati Tedavisinde Yeni Bir Seçenek.
XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 152, 1995. (V 5)
B 72. Günal Aİ, Çeliker H, Üstündağ B, Çolak R, Işık A, Dönder E.
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında, Oral veya İntravenöz Alfakalsidol Uygulamasının Sekonder Hiperparatiroidizm Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Endorinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi. 05-3, 1996.
B 73. K Aksu, Y Kabasakal, G Keser, V İnal, H Koçanaoğulları, A Sin, A Işık, F Oksel.
Sistemik Lupus Eritematozus’ta Antinötrofilik Sitoplazmik Antikorların Klinik Aktivite ve Böbrek Tutulumu ile  İlişkisi.
Ulusal Romatoloji Kongresi. 26-30 Ekim, 225, 1998.
B 74. G Keser, K Aksu, F Oksel, V İnal, R Savaş, H Koçanaoğulları, Y Kabasakal, H Alper, G Altan, A Işık, G Gümüşdiş, E Doğanavşargil.
Pulmoner Tutulumu Olan Progressiv Sistemik Skleroz’lu Olgularımızda Siklofosfamid Tedavi Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi.
Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim, 226, 1998.
B 75. G Keser, F Oksel, G Özgen, V İnal, H Koçanaoğulları, K Aksu, Y Kabasakal, A Işık, G Gümüşdiş, E Doğanavşargil.
Behçet Hastalığında Serum Prolaktin Düzeyleri.
Ulusal Romatoloji Kongresi.  26-30 Ekim, 243, 1998.
B 76. A Işık, E Tunç, G Kitapçı, H Koçanaoğulları, V İnal, E Doğanavşargil, G Gümüşdiş.
Sjögren Sendromu Olmayan Romatoid Artritli ve Sjögren Sendromu Olan Romatoid Artritli Olgularda Pankreasa Yönelik Otoantikorlar.
Ulusal Romatoloji Kongresi. 17- 20 Ekim 20/6, 2000.
B 77. Yüksekbaş C, Işık A, Dönder E.
Hiperlipidemili Tip II Diabetes Mellitus’lu Olgularda Arorvastatin Tedavisinin Kemik Mineral Dansitesine Etkisi.
Ulusal Romatoloji Kongresi, P-19, 2002.
B 78. Işık A, Koca SS, Üstündağ B, selek Ş
Behçet hastalığı’nda paraoksonaz ve arilesteraz düzeyleri
10. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi. 31 Mart-01 Nisan 2006
B 79. Işık A, Koca SS, Öztürk A
Romatoid Artrit Hastalarında Psikiyatrik Bozuklukların Sıklığı
Ulusal Romatoloji Kongresi, P-001, 2006.
B 80. Işık A, Koca SS, Akbulut H
Romatoid artrit hastalarında Anti-CCP’nin Klinik ve Radyolojik Ağırlık ile İlişkisi
Ulusal Romatoloji Kongresi, P-002, 2006.
B 81. Işık A, Koca SS
Romatoid Artrit’li Hastalarda Total Antioksidan Cevap ve Oksidatif Stres
Ulusal Romatoloji Kongresi, P-003, 2006.
B 82. Işık A, Koca SS
Romatoid Artrit’e Eşlik Eden Kronik hastalık Anemisi Patogenezinde Hepsidin Rol Alıyor mu ?
Ulusal Romatoloji Kongresi, P-004, 2006.
B 83. Işık A, Koca SS
Anti-TNF-Alfa Tedavisi Hemoglobin Düzeylerini Hepsidin’den bağımsız Olarak yükseltmektedir
Ulusal Romatoloji Kongresi, P-038, 2006.
B 84. Işık A, Koca SS
Behçet Hastalığında Antioksidan Durum ve Oksidatif Stress
Ulusal Romatoloji Kongresi, P-091, 2006.
B 85. Işık A, Koca SS
Behçet Hastalığında Prohepsidin Düzeyi
Ulusal Romatoloji Kongresi, P-092, 2006.
B 86. Romatoid artritli hastalarda MEFV mutasyon sıklığı ve mutasyonların klinik ve radyolojik bulgular üzerine etkileri
SS Koca, EÖ Etem, MS Sdağ, H Yüce, A Işık
VIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 1-5 Eylül 2007 Ölüdeniz-Fethiye (S0004/76)
B 87. Bleomycin ile oluşturulan deneysel skleroderma modelinde etanercept’in etkinliği
SS Koca, A Işık, B Evren, B Üstündağ, İH Özercan, K Metin
VIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 1-5 Eylül 2007 Ölüdeniz-Fethiye (S0020/84-85)
B 88. Sistemik lupus eritematoz’da insülin direnci ve artmış lipit peroksidasyonu
SS Koca, I Karaca, MF Yavuzkır, K Metin, A Işık
VIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 1-5 Eylül 2007 Ölüdeniz-Fethiye (P0101/135-136)
B 89. Periokuler diskoid lupus eritematoz
SS Koca, Ü Çeliker, İH Özercan, T Demir, AF Dağlı, A Işık
VIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 1-5 Eylül 2007 Ölüdeniz-Fethiye (P0107/138-139)
B 90. Sistemik skleroz veritabanı oluşturma çalışması (SİSVOÇ): Klinik özellikler, hastalık aktivitesi, hastalık şiddeti ve fonksiyon kaybı
M İnanç, Y Çağatay, M birlik, Z özbalkan, F Yargucu, AM Onat, A Ateş, D Arslan, ÖN Pamuk, V Yazısız, T Kaşifoğlu, Ş Yavuz, A Akdoğan, A Çefle, E Dalkılıç, SS Koca, S Şenel, R Tunç, G Keskin, T Şentürk, İ Şimşek, M Sayarlıoğlu, S Özbek,  MD Demirağ, M Temel, EK Günal, Ş Haznedaroğlu, A Dinç, V çobankara, A Işık, S kiraz, H Direskeneli, C Korkmaz, E Terzioğlu, N Ateş, E Yücel, F Oksel, Y Karasalsan, N Akkoç, E Erken
IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 11-15 Ekim 2008 Belek—Antalya (S0013/116)
B 91. Bleomisin ile oluşturulmuş deneysel skleroderma modelinde genistein ve bevasizumab tedavilerinin etkinliği
SS Koca, M Özgen, AF Dağlı, İH Özercan, A Işık
IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 11-15 Ekim 2008 Belek—Antalya (S0014/117)
B 92. Bleomisin ile oluşturulmuş deneysel skleroderma modelinde metotreksat antifibrotik etki göstermemektedir
M Özgen, SS Koca, AF Dağlı, S Dağ, A Işık
IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 11-15 Ekim 2008 Belek—Antalya (S0016/118)
B 93. Bleomisin ile oluşturulmuş deneysel skleroderma modelinde daklizumab ve mikofenolat mofetil  tedavilerinin etkinliği
M Özgen, SS Koca, AF Dağlı, K Metin, B Evren, A Işık
IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 11-15 Ekim 2008 Belek—Antalya (S0020/121)
B 94. Romatoid artrit ve sistemik lupus eritematoz hastalarında visfatin düzeyleri ve intima-media kalınlıkları
K Aksoy, SS Koca, M özgen, N Dağlı, B üstündağ, A Işık
IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 11-15 Ekim 2008 Belek—Antalya (P0012/138)
B 95. Romatoid artritli hastalarda ghrelin gen polimorfizmlerinin sıklığı ve klinik önemi
SS Koca, M Özgen, EÖ Etem, H Yüce, S Aydın, A Işık
IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 11-15 Ekim 2008 Belek—Antalya (P0012/139)
B 96. Behçet hastalığı ve sklerodema’da visfatin düzeyi ve intima-media kalınlığı
M Özgen, SS Koca,  N Dağlı, K Metin, A Işık
IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 11-15 Ekim 2008 Belek—Antalya (P0022/145)
B 97. Akbulut HH, Özgen M, Koca SS, Evren B, Işık A
Anti-TNF tedavisinin romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarında serum kemokin düzeylerine etkisi
XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2008 Bodrum-Antalya (P174)
B 98. M Özgen, SS Koca, AF Dağlı, A Karataş, C Orhan, H Gençoğlu, N Şahin, K Şahin, A Işık.
 Ratlarda Kollajen ile Uyarılan Artrit Modelinde Epigallocatechin-3-gallate (EGCG)’ın Preventiv ve Terapötik Etkileri.
12. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2011-Belek, Antalya
B 99. M Özgen, SS Koca, AF Dağlı, A Karataş, C Orhan, M Tuzcu, N Şahin, K Şahin, A Işık.
Ratlarda Kollajen ile Uyarılan Artrit Modelinde Gemsitabin’in Terapötik Etkisi.
12. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2011-Belek, Antalya
B 100. M Özgen, SS Koca, A Karataş, AF Dağlı, F Erman, B Gündoğdu, K Şahin, A Işık.
Ratlarda Kollajen ile Uyarılan Artrit Modelinde Lapatinib Tedavisinin Etkinliği.
12. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2011-Belek, Antalya
B 101. M Özgen, SS Koca, A Karataş, AF Dağlı, F Erman, N Şahin, K Şahin, A Işık.
 Ratlarda Kollajen ile Uyarılan Artrit Modelinde Pemetreksed Tedavisinin Etkinliği.
12. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2011-Belek, Antalya
B 102. M Özgen, SS Koca, F Akbaş, N İlhan, A Karataş, A Işık.
 Sklerodermalı Hastalarda Serum Galektin-3 Düzeyi.
12. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2011-Belek, Antalya
B 103. Süleyman Serdar Koca, Murat Kara, Metin Özgen, Servet Yolbaş, Barış Gündoğdu, Ahmet Işık
 Romatoid artritte IL-33 gen polimorfizmleri
 XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012, Belek-Antalya
B 104. Süleyman Serdar Koca, Murat Kara, Metin Özgen, Mustafa Necati Dağlı, Servet Yolbaş, Barış Gündoğdu, Ahmet Işık
Romatoid artritte rs3768777 ITGAV gen polimorfizmi hastalığa yatkınlıkla ilişkilidir
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012, Belek-Antalya
B 105. Süleyman Serdar Koca, Murat Kara, Metin Özgen, Ramazan Dayanan, Yusuf Özkan, Nevin İlhan, Ahmet Işık
Behçet hastalığında obezite sıklığı
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012, Belek-Antalya
B 106. Süleyman Serdar Koca, Murat Kara, Metin Özgen, Fırat Deniz, Caner Feyzi Demir, Ahmet Işık

Behçet hastalığında IL-33 gen polimorfizmleri
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012, Belek-Antalya

Ulusal Kitap Bölümleri:
Klinik Romatoloji 1999 (ISBN 975-483-397-4)
Deniz Matbaası, İstanbul, 1999.
- Romatizmal Sendromlara Neden Olan Herediter ve Doğuştan Metabolizma Hastalıkları. S 521-530.
- Osteonekroz . S 581-585.
- Primer İmmün Yetmezlik Sendromlarının Romatolojik Belirtileri. S 621-625.

ÖDÜL ALAN ÇALIŞMALAR:

1. ABBOTT  Romatoid Artrit Ödülü 2007
Romatoid Artrit’li Hastalarda MEFV Mutasyon Sıklığı ve Mutasyonların Klinik ve Radyolojik Bulgular Üzerine Etkileri
Süleyman Serdar Koca, Ebru Önalan Etem, Muhammet Sait Dağ, Hüseyin Yüce, Ahmet Işık
VIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 1-5 Eylül 2007 Ölüdeniz-Fethiye (S0004/76)

2. ACTELİON Ödülü 2007
Bleomycin İle Oluşturulan Deneysel Skleroderma Modelinde Etanercept’in Etkinliği
Süleyman Serdar Koca, Ahmet Işık, Bahri Evren, Bilal Üstündağ, İbrahim Hanifi Özercan, Kerem Metin
VIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 1-5 Eylül 2007 Ölüdeniz-Fethiye (S0020/84-85)

3. RAED Romatoloji Ödülü 2008
Sistemik skleroz veritabanı oluşturma çalışması (SİSVOÇ): Klinik özellikler, hastalık aktivitesi, hastalık şiddeti ve fonksiyon kaybı
M İnanç, Y Çağatay, M birlik, Z özbalkan, F Yargucu, AM Onat, A Ateş, D Arslan, ÖN Pamuk, V Yazısız, T Kaşifoğlu, Ş Yavuz, A Akdoğan, A Çefle, E Dalkılıç, SS Koca, S Şenel, R Tunç, G Keskin, T Şentürk, İ Şimşek, M Sayarlıoğlu, S Özbek,  MD Demirağ, M Temel, EK Günal, Ş Haznedaroğlu, A Dinç, V çobankara, A Işık, S kiraz, H Direskeneli, C Korkmaz, E Terzioğlu, N Ateş, E Yücel, F Oksel, Y Karasalsan, N Akkoç, E Erken
IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 11-15 Ekim 2008 Belek—Antalya (S0013/116)

4. RAED Romatoloji Ödülü 2011
Ratlarda kollajen ile uyarılan artrit modelinde lapatinib tedavisinin etkinliği
M Özgen, SS Koca, A Karataş, AF Dağlı, F Erman, B Gündoğdu, K Şahin, A Işık.
12. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2011-Belek, Antalya

5. Koçak Farma Romatoid Artrit Ödülü 20012
Romatoid Artritte IL-33 Gen polimorfizmleri
Süleyman Serdar Koca, Murat Kara, Metin Özgen, Mustafa Necati dağlı, Servet Yolbaş, Barış Gündoğdu, Ahmet Işık
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012, Belek-Antalya