Site Dili : TR | EN
MENU

Prof.Dr. Öner Gedikoğlu

Prof.Dr. Öner Gedikoğlu

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Telefon : 444 23 64
Eğitim :
Yabancı Dil : İngilizce

Özgeçmiş:

Prof.Dr.Öner Gedikoğlu, 1945 yılında Pazarörende doğdu. İlkokulu Ankara Maarif Koleji, ortaokulu English School (Kıbrıs) da okuyarak 1962 yılında Ankara Gazi Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Tıp Fakültesine başladı. Tıp Fakültesinden 1968 yılında mezun olup Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalına asistan olarak girdi, 10 Şubat 1973 tarihinde uzman oldu ve aynı ana bilim dalına öğretim görevlisi olarak atandı.

Askerlik hizmetini; üç ay süreli olarak 1 Temmuz 1975- 31 Eylül 1975 tarihleri arasında Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yapıp bu süre içinde iki ay Samsun Askeri Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak çalıştı.

 Askerlik sonrasında; 1976-1977 yıllarında Londrada, Londra Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Ortopedi Enstitüsünün ( Royal National Orthopaedic Hospital ) klinik, deneysel patoloji ünitelerinde asistan olarak çalışarak bazı klinik ve deneysel araştırma projelerinde görev aldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 26 Nisan 1978 tarihinde Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalında Doçent oldu.

Başlangıçda Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalına, 4 Ocak 1979 tarihinde atandı. Bilim dalının başkanı olarak bilim dalının kurularak işler duruma gelmesini sağladı. Bu kurumda ayrıca; Hastane Başhekimliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Üniversite Senato Üyeliği görevlerinde bulundu.

YÖK yasası uyarınca 29 Kasım 1985 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı. Bu kurumda, Cerrahi Tıp  Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini 14 yıl sürdürüp 20 Mart 2000 tarihinde üniversiteden ayrıldı.

Diz-kalça-omuz cerrahisi ve artroskopi konularıyla ilgilenmekte olup bu konularda; İngiltere (Londra), Almanya (Memmingen, Rheinfelden), Fransa (Paris) da, Amerika  BirleşikDevletleri (Chicago, NewYork, Indianapolis, Kalamazoo- Michigan, Cleveland),  çalışma ve incelemelerde bulundu.

Orart Ortopedi Artroskopi Merkezini 1996 yılında kurarak Türkiyede ilk kez “ Ofis Artroskopisi “ni uygulamaya başladı. İstanbul Avrupa Özel Şafak Hastanesinde 4 Aralik 2006 tarihinden itibaren üç yıl süre ile konsültan ortopedist olarak görev yaptı,3 Aralık 2009 tarihinde Acıbadem Göktürk Tıp Merkezinde çalışmaya başladı ve bu kurumda 4 yıl süre ile çalıştı.   Haziran 2014 yılından başlayarak bir yıl süre ile  Özel Şafak Tıp Merkezinde çalıştı. Daha sonra 2015 yılında Bursa Özel Ren Tıp Hastanesinde bir yıl , daha sonra Bursa Özel Medicabill Hastanesinde iki yıl süre ile çalıştı. Cleveland Clinic Foundation Internatinal Affiliate üyesi olup  1986-1987 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği görevini yapmıştır.

Evlidir.


YAYINLARI


1- Bayındır Ş, Tokgözoğlu N, Baytok G, Bağdatlı A, Gedikoğlu Ö.: Otuzsekiz kalça protezinin erken sonuçları. III. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. İzmir, s. 177-187, 1974.

2. Tokgözoğlu N, Gedikoğlu Ö, Baytok G.: Hacettepe hastanesinde tedavi edilen 95 humerus üst uç kırıklı hastanın incelenmesi. III.Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. İzmir, s. 345-355,1974.

3- Tokgözoğlu N, Gedikoğlu Ö, Laleli Y.: Subtotal sinovektomiden sonra sinovyal membran gelişiminin radyoizotop yöntemleriyle izlenmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Tıp Grubu. Proje No:TAG 247, Ankara, 1975.

4- Tokgözoğlu N, Gedikoğlu Ö , Besim A.:Spondyloepiphyseal Dysplasia. Symeonides P, Vayanos E (Ed.): Third Mediterranean and Middle Eastern Orthopaedic and Traumatology Congress Book. Athens, pp 16, 1976.

5- Tokgözoğlu N, Gedikoğlu Ö , Laleli Y.: Physiologic aspects of synovectomy. Symeonides P, VayanosE(Ed.): Third Mediterranean and Middle Eastern Orthopaedic and Traumatology Congress Book. Athens, pp 16, 1976.

6-  Tokgözoğlu N, Gedikoğlu Ö , Laleli Y.: Sinovektominin eklem içi   vaskülarizasyonuna etkisi. TBTAK Yayınları No 371, TAG 7,Ankara, s. 355-362,  1977.

7- Gedikoğlu Ö .: Tümör immünolojisi ve kemik tümörlerinde immünoterapi yöntemleri. VI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. Ankara, s. 282-288, 1980.

8-  Gedikoğlu Ö.: Osteoartritin etyopatogenezi. Türkiye Ortopedi veTravmatoloji Dergisi, IX/1-2:15 -20 1981.

9-  Gedikoğlu Ö .: Omuz Çıkıkları. Ege R (Ed.): Travma. Ankara,Böl.27, 1981.

10- Gedikoğlu Ö.: Osteoartrit patogenezinde sinovyal membran lizozomal enzimlerinin rolü. VII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloj Kongre Kitabı. Ankara, s. 254-257, 1983.

11- Gedikoğlu Ö .: Havalı matkabın üst ekstremite eklemlerine olan etkileri. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi. 1:317-321, 1983.

12- Gedikoğlu Ö .: Ayak bileği artritleri ve tedavisi. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 2:93- 102, 1983.

13- Türk A, Gedikoğlu Ö .: Periost gerginliğinin kemik uzunluğuna büyümesi üzerine etkisi. T Kl Bil Araşt Dergisi, C3S2:142-144, 1985.

14- Aydınlı U, Gedikoğlu Ö .: Serbest ve kas pediküllü kemik greftlerinin kırık iyileşmesine etkileri. T Kl Tıp Bil.Araşt Dergisi, C3S1: 142-144, 1985.

15- Gedikoğlu Ö .: Dövülmüş çocuk sendromunun ortopedik yönleri.Türkiye Klinikleri, C6S4: 369-371,1986

16- Gedikoğlu Ö , Gedikoğlu S.: Akut hematojen osteomyelit. Türkiye Klinikleri, C7S1: 25-28, 1986.

17- Gedikoğlu Ö , Bayliss MT, Ali SY, Tuncer İ.: Biochemical and histological changes in osteoarthritic synovial membrane. Ann Rheum Dis 44:289-292, 1986.

18- Gedikoğlu Ö , Laleli Y, Aydınlı U.: Synthetic salmon calcitonin therapy in osteogenesis imperfecta. Hacettepe Medical Journal, 19/4: 141-149, 1986.

19- Gedikoğlu Ö .: The ethiopathogenesis of osteoarthritis. Hacettepe Medical Journal, 19/3: 133-140, 1986.

20- Gedikoğlu Ö , Laleli Y.: Calcitonin therapy in osteogenesis imperfecta. Sandoz Bibliographia Pharma, No 512, 1987.

21- Gedikoğlu Ö .: Kayak Yaralanmaları. Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Kayak Federasyonu Yayınları, No 57, 1987.

22- Küçükoğlu S, Özdemir R, Parlak M, Gedikoğlu Ö, Karakaya M.:Beyin felcinde kalça çıkığı. XI. Ulusal Rehabilitasyon Kongre Kitabı, s. 18, 1987.

23- Gülman B, Gedikoğlu Ö , Gülasan B.: Doğuştan kalça çıkığı tedavisinde Salter innominat osteotomi sonuçları. Ort Trav Rehab Dergisi C1S4: 208-212, 1988.

24- Gedikoğlu Ö.: Ortopedi. Değerli Ü, Bozfakıoğlu Y ( Ed.): Hekimlikte Pratik İşlemler. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul,  s. 326-375,  1989.
 
25-Kaleli T, Evren R, Gedikoğlu S, Kaya M, Gedikoğlu Ö.: Septik
     artritde       koruyucu  antibiyotik uygulamasının yeri.  S.S.Y.B.
     Bursa Devlet    Hastanesi Bülteni, 6/4: 227-232, 1990.

26-     Gedikoğlu Ö , Bilgen Ö, Ruacan Ş, Aydınlı U.: Kalsitoninin kırık iyileşmesi
      üzerine etkileri. Hacettepe Tıp Dergisi, 23/4: 26-38,1990.

27-     Evren R, Kaleli T, Kaya M, Gedikoğlu S, Gedikoğlu Ö.: Bakteriyemide eklem
ponksyonu-septik artrit ilişkisi.Acta Orthop Traum Turc., 25: 107-109,    1991.

28-     Aydınlı U, Özkan H, Sarısözen B, Durak K, Gedikoğlu Ö .: Suprakondiler
      humerus kırıklarında vasküler sorunlar. S.S.Y.B. Bursa Devlet
    Hastanesi Bülteni, 7/1-2: 1-9, 1991.

29-     Kaleli T, Dumontier C, Gedikoğlu Ö .: Fleksör tendon kılıfı içine
     uygulanan dijital blok anestezisi. II. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu
     Kongre   Kitabı, s. 86-90, 1991.

30-     Kaleli T, Gedikoğlu Ö .: Başparmak metakarpofalangeal eklem ligament    
      yaralanmaları. S.S.Y.B. Bursa, Devlet Hastanesi Bülteni  7/4 :
      203-211, 1991.

31-     Kaleli T, Gedikoğlu Ö .: El yumuşak doku kayıplarında flep uygulamaları.
      S.S.Y.B. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 7/4: 235-245, 1991.

32-     Kaleli T, Gedikoğlu Ö .: Aneurysmal bone cyst of the third
      metacarpal. Hacettepe Ortop Derg., 1/3: 136-137, 1991.

33-     Kaleli T, Bilgen Ö, Gedikoğlu Ö .: El bileği proksimal sıra
     rezeksiyon artroplastisi. Hacettepe Ortop Derg., 1/3: 138-141, 1991.

34-     Kaleli T, Gedikoğlu Ö .:  Kalça protezlerinin ameliyat sonrası açısal
     değerleri.  J.  Rheum Med Rehab, 3/1: 45-53, 1992.

35-     Kaleli T, Gedikoğlu Ö .: Distal interfalangeal eklem. Acta Orthop
     Traumatol Turc.,  26: 47-49, 1992.

36-     Teber H, Sönmez M, Parlak M, Gedikoğlu Ö, Küçükoğlu S, Aydınlı U.:
      Radiographic measurements of craniocrevical region in rheumatoid arthritis.
      2.nd International Spine Surgery Congress Book, p 178, 1992.

37-Kaleli T, Gedikoğlu Ö .: Posterior interossöz arter flebi. Acta
     Orthop Traumatol Turc., 26: 21-23, 1992.

37-     Kaleli T, Gedikoğlu Ö .: Ortopedi ve travmatolojide mikrocerrahi ve klinik
      uygulamalar. S.S.Y.B. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 8/1-2: 83-92, 1992.

38-     Sarısözen B, Kaleli T, Gedikoğlu Ö .: Kalça osteoartritinde intertrokanterik
      valgus osteotomisinin sonuçları. Artroplasti Artrosko- pik Cerrahi, 4: 24-27,   
      1992.

39-     Kaleli T, Gedikoğlu Ö .: Humerus suprakondiler kırığı sonrası dirsekte
     median sinir sıkışması; humerusda oval radiografik  belirti. Acta Orthop
     Traumatol Turc.,  26: 113-115, 1992.

40-     Akgün E, Kaleli T, Bilgen Ö, Gedikoğlu Ö .: Stabil olmayan
     trokanterik kırıklarda Dimon-Hugston yöntemi ve sonuçları.
     Acta Orthop   Traumatol Turc., 26: 89-92, 1992.

41-     Gedikoğlu Ö .: Konjenital Vertebra Defektleri. Ege R (Ed.): Vertebra.
     Türk Hava Kurumu Basìmevi, Ankara, s. 427-432, 1992.

43- Durak K, Aydınlı U, Bilgen Ö, Gedikoğlu Ö .: Açık kırıklarda  internal tesbit ve
      sonuçları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi,  5: 35-38, 1992.

44- Aydınlı U, Gedikoğlu Ö, Arıkan Ü.: Epitelyoma kunikulatum pedis. Türk J
      Dermatopath. 1:19-19, 1992.

45- Özdemir R, Gedikoğlu Ö, Aydınlı U, Bilgen Ö.: Tavşanlarda eklem kıkırdak
      defektlerinin serbest periosteal ve osteoperiosteal otogreftlerle onarımı. Acta
      Orthop Tramatol Turc, 27:115-117, 1993.

46- Gedikoğlu Ö, Aydınlı U, Bilgen Ö, Sarısözen B.: Uludağda kayak
      yaralanmaları ve nedenleri. Acta Ortop Tramatol Tuc, 27:107-109, 1993.

47- Aydınlı U, Gedikoğlu Ö, Bilgen Ö.: Femur boyun ve intertrokanterik bölge
      kırıkları ile osteoporoz ilişkisi. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 3-4, 1993.

48- Aydınlı U, Gedikoğlu Ö, Ulus İ, Sarısözen B.: Osteoartritli sinovyal sıvıda
      interlökin-1 değerleri. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 3-3, 1993.

49- Aydınlı U, Bilgen Ö, Gedikoğlu Ö.: Ortopedi-Travmatoloji ameliyatlarında
      koruyucu antibiyotik kullanımı ve sonuçları. Artroplasti ve Artroskopi Dergisi,
      4-7:78-79, 1993.

50- Aydınlı U, Gedikoğlu Ö, Bilgen Ö.: Femur boyun ve intertrokanterik bölge
      kırıkları ile osteoporoz ilişkisi. Hacettepe Ortopedi Dergisi,
      3-2: 81-84, 1993.

51- Gedikoğlu Ö.: Kalçada osteoporoz sorunları. Ege R ( Ed. ) : Kalça Cerrahisi Ve
      Sorunları. Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara,  s. 1119-1126,  1994.
    
52-     Gürün M, Bilgen Ö, Gedikoğlu Ö, Aydınlı U.: Deneysel septik artritde geç
      dönemdeki tedavi yöntemlerinin sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc,

53-     Kaleli T, Bilgen ÖF, Karaeminoğulları O, Gedikoğlu Ö: Parmak ucu doku
     kayıplarında nörovasküler ada flepleri. 9. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji
     Kongre Kitabı. Bizim Büro Basımevi Ankaya. 1996.

54-     Bilgen ÖF, Durak K, Tokcan U, Gedikoğlu Ö: Total diz protezi uygulamasında
     turnike havasının boşaltılmasının kan kaybı üzerine etkisi. Acta Orthop
     Traumatol Turc 30: 222-225, 1996.

55-     Bilgen ÖF, Durak K, Aydınlı U, Karaeminoğulları O, Gedikoğlu Ö:
     Judet kuadriseps plastisi. Acta Orthop Traumatol Turc 30: 230-233, 1996.

56- Bilgen ÖF, Durak K, Özerdemoğlu R, Aydınlı U, Gedikoğlu Ö: Doğuştan kalça
      çıkığının tedavisinde açık redüksiyon ve innominat osteotomi sonuçlarının
      değerlendirilmesinde değişik yöntemlerin karşılaştırılması. Acta Orthop
      Traumatol Turc 30: 234-237, 1996.

57- Bilgen ÖF, Durak K, Aydınlı U, Tokcan U, Gedikoğlu Ö: Çocuk açık kırıklarında
      açık redüksiyon ve internal tespitin erken sonuçları. Ulusal Travma Dergisi  
      Vol3 : 1 : 52-57, 1996.  
      

58-     Durak K, Bilgen ÖF, Sarısözen B, Kaleli T, Aydınlı U, Gedikoğlu Ö:
      Kapalı Femur cisim  kırıklarının plak ve vidalarla tespit sonuçları. Hacettepe
   Ortop  Derg 6 (1): 5-8, 1996.

59-     Durak K, Bilgen ÖF, Kaleli T, Aydınlı U, Gedikoğlu Ö: Çocuk suprakondiler  
      humerus kırıklarında perkütan tesbit yöntemi ve sonuçları. Hacettepe
      Ortop Derg  6(1): 61-65,  1996.

60- Sarısözen B, Gedikoğlu Ö: Doğuştan kalça çıkığında yaşın innominat osteotomi
      sonuçlarına etkisi. Hacettepe J Orthop Surg, 5/4, 1996.

61-     Sarısözen B, Gedikoğlu S, Gedikoğlu Ö: Açık kırıkların tedavisi
      sırasında gelişen hastane enfeksiyonları. Hacettepe J Orthop Surg,
      6/1, 42-44, 1996.

62-     Durak K, Sarısözen B, Gedikoğlu Ö : Immediate internal fixation of open
      fractures of the upper extremity. Hacettepe J Orthop Surg, 6(3), 1996.
    
63-     Sarısözen B, Durak K, Demirağ B, Gedikoğlu Ö : Onarım yapılmayan ön çapraz
      bağ yırtıklarının klinik seyri. Hacettepe J Orthop Surg, 7(1):11-14, 1997.
    
64-     Sarısözen B, Demirağ B, Durak K, Gedikoğlu Ö : Lokal anestezi altında
      artroskopik cerrahi girişim. Hacettepe J Orthop Surg, 7(1):21-23, 1997.
    
65-     Karaeminoğulları O, Sarısözen B, Durak K, Gedikoğlu Ö : Pes ekino varus
      tedavisinde tam subtalar gevşetme tekniğinin sonuçları. Hacettepe J Orthop
      Surg, 7(4):187-191, 1997.
    
66-     Sarısözen B, Durak K, Demirağ B, Gedikoğlu Ö : Genç erişkinlerde uygulanan
      Salter innominat osteotomisinin sonuçları. Hacettepe J Orthop
      Surg,  7(4):205-208,  1997.
    
67-     Sarısözen B, Durak K, Demirağ B, Gedikoğlu Ö : Halluks valgusta
distal yumuşak doku onarımı ile birlikte uygulanan proksimal metatarsal   osteotomi ameliyatının  sonuçları. Hacettepe J Orthop Surg, 7(3):156-158, 1997.
    
68-     Sarısözen B, Demirağ B, Durak K, Gedikoğlu Ö : Artroskopi ile saptanan diz
      patolojilerinin klinik bulgularla ilişkilerinin değerlendirilmesi.
      SSYB Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 13(2):95-97, 1997.

69- Demirağ B, Sarısözen B, Gedikoğlu Ö : Femur büyük trokanterinin izole
  tüberküloz bursiti. Hacettepe J Orthop Surg, 9(3):108-111, 1999.

70-     Derelioğlu N, Noyan S, Sarısözen B, Gedikoğlu Ö: Tendon iyileşmesi
     ve    yapışıklık gelişimi üzerine hyaluronik asit, A ve E vitaminlerinin
     etkileri.   Acta Orthop Traumatol Turc. 33(3):221-224, 1999.