Site Dili : TR | EN
MENU

Uzm. Dr. Fulya Gürkan

Uzm. Dr. Fulya Gürkan

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Telefon :  444 23 64
Eğitim : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yabancı Dil : İngilizce


Özgeçmiş:


1974 yılı Almanya doğumlu. İlkokulu 1986 yılında Bursa Hürriyet İlkokulu’nda, 1992 yılında Orta okul ve lise eğitimini Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi, 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 2004 yılından beri Özel Hayat Hastanesinde Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı olarak çalışmaktadır.


Bilimsel Yayın ve Çalışmalar:

-          Uzmanlık Tezi: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında atak sırasında serum interlökin-6, interlökin-8 ve tümör nekrozis faktör-alfa düzeylerinin değerlendirilmesi .2004

-          The effects of guafenesine potassium ıodure and ephedrin combination on obstructive pulmonary disease.  Second forum on respiratory tract ınfections. February 9-11, 2002, Monte Carlo.

-          What public knows about asthma in Turkey? Results of the survey done on world asthma day. CHEST, 17. Asia Pacifik Congress on diseases of the chest. August 29-September 1, 2003, Istanbul, TURKEY.

-          Total parenteral nütrisyon. Akciğer Arşivi Dergisi, cilt 4, sayı:2, Haziran 2003, syf:113.

-          Genç bir hastada hiler ve mediastinal lenf nodlarının primeri bilinmeyen kanseri. Akciğer Arşivi Dergisi. Cilt:5, sayı:1, Mart 2004, syf:51.

-          Kemoterapi alan akciğer kanserli hastalarda febril nötropeni gelişimi. Akciğer Arşivi Dergisi. Cilt:3, sayı:1, Mart 2002, syf:27.

-          Alt solunum yolu enfeksiyonunun tedavisinde amoksisilin/klavulanik asit klinik etkinliği. 2002. UÜTF. Göğüs Hastalıkları ABD.

-          KOAH olgularında guafenesine, potasyum iyodür ve efedrin kombinasyonunun semptomlara etkisi. 2002. UÜTF.Göğüs Hastalıkları ABD.

-          Deri testleri. Akciğer hastalıkları el kitabı. Cilt:1 Bursa 2001, syf:150.

-          Solunum sistemi radyolojisi. Akciğer hastalıkları el kitabı. Cilt:1 Bursa 2001, syf:159.

-          Hastane kökenli pnömoniler. Akciğer hastalıkları el kitabı. Cilt:1 Bursa 2001, syf:294.

-          Plevra ve plevral hastalıklar. Akciğer hastalıkları el kitabı. Cilt:2 Bursa 2001, syf:493.

-          Primeri bilinmeyen mediasten metastazlı bir olgu. 2002-2003 gece toplantısı olgu sunumları kitabı. Bursa 2003, syf:41.

-          Akciğer ödemi ve ARDS. Akciğer hastalıkları tedavi rehberi. Bursa 2003, syf:177.

-          Aile hekimliği 1. Aşama uyum eğitimi sertifikası, 2009.

-          Sigara bırakma yöntemleri kursu sertifikası, 2010.

-          İş yeri hekimliği sertifikası, 2012.

-          Türk toraks derneği okulu polisomnografi ve uykuda solunum bozuklukları sertifikası, 2012


AKCİĞER KANSERİ VE BRONKOSKOPİ


BRONŞİTİN SEBEPLERİ NELERDİR? - BRONŞİT TEDAVİSİ


POLEN ALERJİSİ