Site Dili : TR | EN
MENU

Uzm. Dr. Sinan GÖNÜLLÜ

Uzm. Dr. Sinan GÖNÜLLÜ

Nöroloji Uzmanı

Telefon:  444 23 64 
Eğitim: * Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 * İnönü Üniversitesi / Nöroloji
Yabancı Dil :  İngilizceEğitim Bilgileri:                                                              

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

OKUL-ÜNİVERSİTE-EĞT ve ARAŞ. HAST.

YILI

LİSE

FEN BİLiMLERİ

ANKARA KAYABAYAZITOĞLU LİSESİ

1997-2000

LİSANS

TIP FAKÜLTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2000-2006

DOKTORA/S.YETERLİLİK

TIPTA UZMANLIK

NÖROLOJİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

2008-2014

 

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/TıptaUzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

İdiopatikParkinson hastalarında vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller”

Danışman: Prof. Dr. A. Cemal ÖZCAN

 

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

 

Pratisyen Dr.

 

Sağlık Bakanlığı Baykan İlçe Devlet Hastanesi

 

11.2006-01.2008

 

Pratisyen Dr.

 

Diyarbakır Özel Veni Vidi Hastanesi

 

01.2008-11.2008

 

Ar. Görevlisi

 

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Mekezi Nöroloji A.B.D

 

11.2008-03.2014

 

Uzman Dr.

 

Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi

 

03.2014-04.2014

 

Uzman Dr.

 

Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi

 

04.2014-02.2015

 

Baş Hekim Yrd.

 

Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi

 

02.2015-06.2015

 

Uzman Dr.

 

Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi

 

06.2015-10.2016

Uzman Dr.

Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi

10.2016-10.2018

Uzman Dr.

VM MEDİCAL PARK BURSA HASTANESİ

10.2018-02.2019

Uzman Dr.

 ÖZEL MEDİCABİL HASTANESİ

02.2019-12.2019

 

Uzman Dr.

ÖZEL HAYAT HASTANESİ

01.2020-…..

 

 

 

GÖREVLER

 

Makaleler

A. Uluslarası Hakemli Dergilerle YayınlananMakaleler

A1. Ozden Kamışlı, Suat Kamışlı, Yüksel Kablan, Sinan Gönüllü, CemalÖzcan. The prognostic value of an increased mean platelet volume and plateletdistribution width in the early phase of cerebral venous sinus thrombosis.Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 07/2012; 19(1).DOI:10.1177/1076029612453196 – 2.39 Impact Factor


A2. O Kamışlı, S Kamışlı, S Gonullu, Y Kablan,C  Ozcan . Increased mean platelet volumeın cervicocephalic artery dissections .Irish Journal of Medical Science04/2012;181(4):561-5.DOI:10.1007/s11845-012-0820-y. 0.83 Impact Fctor 

A3. Suat Kamışlı, Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü,Yüksel Kablan, Cemal Özcan. The prognostic value of increased leukocyte andneutrophil counts in the early phase of cerebral venous sinus thombosis. TürkBeyin Damar Hast Derg. 2012; 18(2): 39-42


A4. Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Suat Kamışlı,Yüksel Kablan, Cemal Özcan. The evaluation of serum uric acid levels in theischemic stroke subtypes. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 7-10

 


B. Uluslararası Bilimsel ToplantılardaSunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

B1. Kamışlı S, Kamışlı O, Gönüllü S, Ozcan C, Kablan Y. Relationship between inflammationand early phase of cerebral venous thrombosis. European Neurology Congress.2012, Prague


B2. Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Suat Kamışlı,Yüksel Kablan, Cemal Özcan. Serum gamma-glutamytransferase levels in ischemicstroke subtypes, XXII. European Stroke Conferance, (2013) Nottingham 

B3.Sinan Gönüllü, Abdulcemal Özcan, SibelAltınayar, Özden Kamışlı. Evaluation of VEMP in idiopathic  parkison disease patients. European NeurologyCongress. 2014 İstanbul.C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan / Kabul Edilen Makaleler

C1. Hakan Oğuztürk, Muhammet Gökhan Turtay, Metin Doğan, SinanGönüllü, Emrah Çelik. Pres’e bağlı ani gelişen bilateral görme kaybı,Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 2010;1:48-50


C2. Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Suat Kamışlı, CemalÖzcan. Multipl sklerozda gebelik ve postpartum dönem. İnönü Üniversitesi TıpFakültesi Dergisi, 2011; cilt:18;Sayı: 4 

C3. Kamışlı S, Kamışlı Ö, Gönüllü S, Çıplak S. AIDSdemans kompleksi olgu sunumu. Gazi Medical Journal, 2013, sayı: 24, sayfa: 64

 


 

D.Ulusal Bilimsel ToplantılardaSunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Posterler:

D1. Kamışlı Ö, Kamışlı S, Kablan Y, Gönüllü S, ÖzcanC. Wernicke Sendromu: 3 olgu sunumu. XXVII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMGKongresi, Muğla, 2011. 

D2.Kamışlı S, Gönüllü S, Öztanır N, Kamışlı Ö, KablanY, Özcan C. Akut iskemik inmede dekompresif cerrahi uygulaması. XI. Beyin DamarHastalıkları Kongresi, Eskişehir, 2012 

D3. Kamışlı Ö, Gönüllü S, Kamışlı S, Kablan Y, ÖzcanC. İskemik inme alt tiplerinde serum ürik asit düzeyi. XI. Beyin DamarHastalıkları Kongresi, Eskişehir, 2012


D4. Yüksel Kaplan, Özlem Kamışlı, Suat Kamışlı, SinanGönüllü, Cemal Özcan. Posterior sirkülasyon infarktı olan hastalardaepileptik nöbetler VII. Ulusal Epilepsi Kongresi, Bodrum, 2012. 

D5.Fatih Özdemir, Adil Başkıran,Yaşar Bayındır, Zeynep Özdemir, Barış Otlu, Volkan İnce, Sinan Gönüllü, Serhat  MuratHopoğlu, Sezai Yılmaz. Ardışık üç karaciğer nakli yapılan bir hastada gelişenprogesif  multifokal lökoensefalopati:olgu sunumu. İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, 20-23 Mart 2014.

 

 

E. Egitim ve kurslar:

E1. 46.Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık 2010 , Antalya

E2. VIII. Ulusal Epilepsi Kongresi, 24-27 Mayıs 2012,Bodrum

E3. Sinir İletim Çalışmaları Kursu, 11 Mayıs 2013, Adana

E4. VII. Nöroloji Yeterlilik Kursu, 11-15 Eylül 2013, Ankara

E5. Nörolojik Hastalarda Nutrisyon Kursu, 25-26 Eylül 2013,Kuşadası

E6. V. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013,Kuşadası

E7. IX. Çukurova Nöroloji Günleri, 17-19 Ekim 2014, Adana

E8. Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım Projesi 13-15Kasım 2014, Erzurum

E9. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi,  2015 , 27 Kasım- 3 Aralık, Antalya

E10. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi,  2016 , 25 Kasım-1 Aralık,  Antalya

E11.  EpilepsiSemiyoloji Toplantısı, 2017, 1-2 Nisan İstanbul

E12. Nöro-oftalmoloji&Nöro-otoloji Sempozyumu, 2017, 5-7Mayıs, Ankara

E13. Hunat Hatun Epilepsi Günleri,2017 Kayseri

E14.Cukurova Norolojı Gunlerı, 2017, 6-7 Ekim,  Kahramanmaras

E15.7.Norolojı Yogunbakım Sempozyumu 2017, 19-22 Ekim,Konya

E16. Mekanik Ventilasyon Kursu 2017, 19 Ekim, Konya

E17.Temel Nutrisyon Kursu 2017, 19 Ekim, Konya

E18. Intravenöz Tromboliz Kursu 2017, 20 Ekim, Konya

E19. İleri Nutrisyon Kursu 2017, 20 Ekim, Konya

E20. 53.Ulusal Nörolojı Kongresi,2017 , 25 Kasım-1Aralık,  Antalya

E21. 14.Uludağ NörolojiGünleri,2019, 7-10 Mart,Bursa

E22. 14.Uludağ NörolojiGünleri,Uyku Kursu, 2019, 7-10 Mart,Bursa

E23. 16. Botulinium Toksini GüzSempozyumu 2019, 29 Kasım, Ankara

 

F.     Katıldığı Eğitim ve Sertifikasyonlar:

F1. İşyeri Hekimliği Sertifikası 2015

F2. Deney Hayvanları veKullanım Sertifikası (B) 2014

F3. Uyku laboratuarı(polisomnografi)sertifikası TUTDER Haziran 2016